KIJK!!! Motie aangenomen ‘Onderzoeken van vuurwerkvrije zones in Meerssen’

De raad heeft afgelopen dinsdag een KIJK!!! motie ingediend die bijna unaniem is aangenomen, met uitzondering van Jack Aarts van het CDA. De motie vraagt van het college:

  • Te onderzoeken wat de belemmeringen en voorwaarden zijn om vuurwerkvrije zones in te stellen rond verzorgingstehuizen, opvang voor vluchtelingen en specifieke natuurgebieden;
  • Te onderzoeken wat de gemeente nog verder kan doen om overlast te beperken;
  • Daarover in de loop van 2024 te rapporteren.

Op suggestie van Brug-M zal de burgemeester uitzoeken wat de ervaringen zijn bij andere gemeenten rond het faciliteren van een gezamenlijk vuurwerk.
De KIJK-fractie wil hiermee een signaal afgeven, dat het grootschalig afsteken van vuurwerk zoals in aanloop naar en op oudejaarsnacht veel angst veroorzaakt bij een deel van de inwoners en (huis)dieren. En door middel van hoge uitstoot fijnstof bijdraagt aan milieuvervuiling. Vaak is er ook sprake van vernielingen en de ziekenhuizen beleven een piek aan patiënten op oudejaarsnacht. Uit verschillende peilingen blijkt dat een meerderheid van de Nederlanders voorstander is van een (landelijk) vuurwerkverbod of aanscherping van huidige regelgeving.
We geloven dat we hieraan iets kunnen doen op lokaal niveau. Het gedrag van mensen is beïnvloedbaar en dus is het zinvol om te onderzoeken en leren van andere gemeenten in wat er nog gedaan kan worden rond het samenspel: maatregelen, handhaving en bewustwording.
Steeds meer gemeenten nemen lokale maatregelen om het afsteken van vuurwerk in te dammen, zoals het aanwijzen van vuurwerkvrije zones. In Zuid-Limburg heeft de gemeente Valkenburg aan de Geul in 2023 vuurwerkvrije zones ingesteld rond verzorgingshuizen, opvang voor vluchtelingen en specifieke natuurgebieden. Eijsden-Margraten en Brunssum hebben ook diverse vuurwerkvrije zones aangewezen.
De VNG en diverse gemeenten bieden ook extra informatie aan of experimenteren met maatregelen om vuurwerkoverlast te beperken, bijvoorbeeld door meer bewustwording of inleveracties rond vuurwerk.

Wisseling fractievoorzitterschap

In gezamenlijk overleg met het bestuur van KIJK!!! is besloten dat Gea Meijers per 1 maart 2024 het fractievoorzitterschap van Andreas Pohle zal overnemen.

Vandaag neemt Gea Meijers het fractievoorzitterschap van Andreas Pohle over. Wat is hier de reden van? In gezamenlijk overleg met het bestuur van KIJK!!! is dit besloten. We zitten nu bijna twee jaar in deze raadsperiode; volgend jaar zullen partijen en ook KIJK!!! zich gaan voorbereiden op de gemeenteraadsverkiezingen. Gea Meijers is een aantal jaren actief bij de fractie en in 2022 gekozen in de raad. Ze is nu helemaal klaar en enthousiast om het stokje van Andreas Pohle over te nemen. Ze heeft ook al veel politieke ervaring opgedaan als lobbyist rond Europees handelsbeleid.

Vanuit onze eigen politieke insteek, vergelijkbaar met die van GroenLinks, PvdA en D66, blijven we bijdragen aan de gemeente Meerssen. Dat doen we als fractie samen met onze burgerraadsleden. En daar werken we elke raadsvergadering aan in zorgvuldigheid, iets waar de burgers van Meerssen op kunnen blijven rekenen.