Het drama van de Sint Catharinastraat in Ulestraten

Woensdag 15 februari organiseerde de actiegroep Waar een wil is, is een weg een bijpraatavond voor de bewoners van Ulestraten en de leden van de gemeenteraad en raadsadviesvergaderingen. De bewoners van de St. Catharinastraat voelen zich ernstig in de kou staan. Ondanks jaren van pogingen met de gemeente in gesprek te komen en te blijven, is er nog steeds geen zicht op het oplossen van hun klachten en problemen. De straat waaraan zij wonen is al sinds de reconstructie in 2004 gevaarlijk, te smal, er wordt te hard gereden en er komt te veel zwaar verkeer. Trillingen van dat verkeer veroorzaken steeds ernstiger scheuren in de huizen en er is regelmatig ernstige wateroverlast. De gemeente in het algemeen en met name wethouder Houben (PGM) krijgen ernstige verwijten. Ze zouden de bewoners absoluut niet serieus nemen. Die hebben daar nu helemaal genoeg van. De actiegroep heeft een film gemaakt die een goede indruk geeft van de situatie.

KIJK!!! heeft de kwestie de afgelopen jaren met enige regelmaat in de gemeenteraad en in gesprekken met de wethouder aan de orde gesteld. Maar ook zonder resultaat. Tijdens de bijpraatsessie spraken de vertegenwoordigers van drie van de vier partijen die aanwezig waren (KIJK!!!, BRUG-M, Focus) af tijdens de eerstvolgende raadsvergadering de kwestie via een motie weer op de agenda van de raad (23 maart 2017) te zetten. De VVD maakte nog een voorbehoud.

One comment

  1. Frank schreef:

    Is toch niet normaal zoiets. Wat moeten vrachtwagens daar?