Zwembad Meerssen

KIJK!!! nam tijdens de raadsadviesvergadering van donderdag 6 april jl. het initiatief voor een motie waarmee zwembad de Parel in beheer kan komen van de vereniging Zwembad Meerssen. De motie, ingediend door KIJK!!!, Focus, PGM en CDA, kwam in de raadsvergadering van donderdag 20 april in stemming en werd daar ook door de VVD gesteund. Zowel VVD als BRUG-M waren kritisch over de financiële haalbaarheid. KIJK!!! deelt die zorgen maar vindt dat de gemeente in actie moet komen als burgers een taak als deze naar zich toe willen trekken en daarbij een meer dan goede en serieuze indruk maken. Ondanks dat er risico’s zijn. Ook als de overheid actie onderneemt is succes niet altijd verzekerd. Vooral in deze tijd waarin de overheid zich meer en meer terugtrekt op haar kerntaken is een positieve houding tegenover burgerinitiatieven op zijn plek.
Het liefst hadden we gezien dat het besluit het zwembad af te stoten al in 2012 genomen was, direct na het kerntakendebat. De ervaring leert namelijk dat een dergelijk besluit burgers mobiliseert en in actie doet komen. Hetgeen nu ook bewezen wordt. Belangrijk is dat de provincie in het kader van toerisme mogelijkheden ziet en o.a. ook de Rabobank de vereniging steun heeft toegezegd. Sluiting is daarmee in elk geval vooralsnog uitgesteld. Het geld voor de sloop blijft nog even niet nodig en kan mogelijk dienen als investering als de vereniging een succesvolle start maakt.
We wensen het voorlopige bestuur veel succes met het beheer van zwembad Meerssen. Maar, ook KIJK!!! zal in november kritisch kijken naar de resultaten die de vereniging in 2017 boekt.

One comment

  1. trouwjurk schreef:

    Het artikel is uitstekend … dank je wel!