Archive for Gea Meijers

KIJK!!! in actie met aanplanten: videoboodschap van lijsttrekker Andreas Pohle

Verduurzamen en vergroenen is eén van de speerpunten van KIJK!!! En beide thema’s kwamen vandaag, 12 maart, samen bij deze actie van NL Doet bij Marnis in Bunde. Wilt u ook meer ambitie van de gemeente bij verduurzaming en vergroening ? Stem dan KIJK!!!, Stem lijsttrekker Andreas Pohle.

Mijn naam is Andreas Pohle en ik mag bij de komende GR verkiezingen de lijsttrekker zijn voor KIJK!!!, een lokale partij waarin de PvdA, GL en D66 samenwerken.

De zonne-energie installatie en het aanplanten van bomen en begroeing. Zonne- energie verminderd de uitstoot van broeikas-gassen en planten en bomen nemen broeikas- gassen op. Ze zorgen voor verkoeling en nemen water op en houden water vast. Dit draagt bij aan het verminderen van wateroverlast voor nu maar vooral ook voor komende generaties.

Als je verduurzaming en vergroening in je verkiezingsprogramma hebt staan, moet je het natuurlijk ook doen. Wij gaan vandaag ‘daad bij woord voegen’ en gaan aan de slag.

KIJK!!! introduceert: videoboodschap Jack Giesen

Bij KIJK!!! vindt u een Progressieve, Sociale en Groene aanpak voor een gemeente die financieel gezond en groot genoeg is om haar taken zelfstandig af te handelen en klein genoeg om de menselijke maat te garanderen. Stem lijst 4, stem Jack Giesen: