Duidelijkheid

Tot de raadsvergadering van donderdag jl. waren er in de gemeenteraad van Meerssen steeds maar nipte meerderheden voor een rol als regiegemeente. De meerderheden van steeds maar één stem zorgden voor veel onduidelijkheid en onzekerheid bij burgers, medewerkers van de gemeente, de beoogde centrumgemeente Maastricht en de provincie Limburg. De fractie van KIJK!!! was van mening dat daaraan een einde moest komen en nam het initiatief voor een motie die duidelijkheid moest verschaffen over de verhoudingen in de raad. Want, willen we als raad nou wel of niet dat dat onderzoek succesvol wordt afgerond? En dat er dan aan het einde van het jaar zowel voor de raad van de gemeente Meerssen als voor die van de gemeente Maastricht een goede basis ligt om ja of nee te zeggen? De door het college aan de raad voorgelegde kadernota was aanleiding om met de motie te komen omdat het college daarin de raad de keuze tussen bezuinigen of herindelen voorlegde.Na de vergadering van donderdag jl. is eindelijk duidelijk dat er in de raad breed draagvlak is voor het eerst en vooral zorgvuldig afronden van het onderzoekstraject dat duidelijk moet maken of de constructie regiegemeente Meerssen gekoppeld aan centrumgemeente Maastricht (financieel) haalbaar is. Ook werd donderdag duidelijk dat alleen de gemeente Maastricht de gewenste partner is. In elk geval als het om de constructie regiegemeente-centrumgemeente gaat. BRUG-M sprak zich uit voor herindeling. Ook in dat geval zou wat die partij betreft om de hand van Maastricht gevraagd moeten worden. Het gevolg van het besluit van de raad is dat het college met een voorstel voor bezuinigingen moet komen. KIJK!!! is van mening dat die met name gezocht moeten worden in het sociaal domein. Daarvoor zou het college te rade kunnen gaan bij gemeenten als Venlo, Vaals en Bergen waar de controle op uitgaven aan WMO en jeugdzorg succesvol is. In de Zuid-Limburgse Sociale Dienst kunnen wat dat betreft nog forse stappen gezet worden. KIJK!!! realiseert zich heel goed dat het hier gaat om een enorme opdracht. De komende maanden zullen uitwijzen of die succesvol kan worden afgerond.KIJK!!! betreurt het zeer dat BRUG-M zich nadrukkelijk buiten het door de raad breed gedragen onderzoeksproces richting regiegemeente plaatst en zonder oog voor het zorgvuldig afwerken van een proces – waar het in december 2018 ook zelf mee had ingestemd – kiest voor herindeling. En het is zeer te waarderen dat oppositiepartijen Lokaal DNA en FOCUS, ondanks hun eerder uitgesproken weerstand tegen de regiegemeente-centrumgemeenteconstructie wel voor zorgvuldige afwerking van dat proces hebben gestemd.

One comment

 1. Maes schreef:

  Ik volg de partij “Kijk” sinds enkele maanden, kan mij deels vinden
  in de manier waarop uw partij in de “wedstrijd” staat op het gebied van de diverse standpunten.

  In de laatste raadsvergadering hebben de wethouders met onmiddellijke ingang ontslag genomen.
  Het gevolg daarvan is dat het dagelijkse bestuur nu nog slechts uit een bestuurder bestaat, in deze de burgemeester.
  Aangezien de burgemeester een meer of min onafhankelijke status heeft, is de Raad aan zet.
  Uw partij heeft m.i. de sleutel in handen en het lijkt mij dan ook
  voor de hand te liggen dat uw partij met een plan komt en een keuze maakt die de “trein weer op de rails zet”.