Programma

Speerpunten 2014-2018

 In verkiezingstijd concentreren we ons op een aantal speerpunten. Het belangrijkste: het is goed wonen in de gemeente Meerssen en dat willen we graag zo houden en verbeteren. Wonen in Meerssen is een van de beste dingen die ons zijn overkomen. Daar kun je je eigen ding doen maar je bent er ook voor je medeburgers en die zijn er ook voor jou. Je steekt er je handen uit de mouwen voor je buurt. In een mooie en vertrouwde omgeving met een rijk verenigingsleven. Want de gemeente, die ben je zelf en die maken we samen.

Alle kinderen sporten mee

KIJK!!! wil graag dat alle kinderen een fijne jeugd hebben. Maar, één op de acht kinderen groeit op in armoede. Dat wil vaak zeggen: geen sport, geen muziekles, geen verjaardagsfeestje en geen uitjes. KIJK!!! wil dat de gemeente de kansen van kinderen om volop mee te doen zo groot mogelijk maakt.

Samen in de buurt

Niemand verdient het eenzaam te zijn. De gemeente moet mensen helpen elkaar meer op te zoeken. Dat kan door een trefpunt in te richten, zoals de Ketel in Meerssen. Vooral Geulle-beneden lijkt ook aan zo’n centrum toe. Ook moet de gemeente mantelzorgers koesteren. Als de mensen in een wijk meer contact hebben, neemt ook het gevoel van geborgenheid en veiligheid toe.

Jongeren horen er bij

Jongeren verkennen graag hun grenzen. Soms leidt dat tot overlast. Conflicten moeten we niet op laten lopen. Wat meer tolerantie is nodig. Beter is het de problemen van jongeren te signaleren en daar meteen werk van te maken. Liefst samen met de ouders. Om jongeren hun eigen plek te laten ontdekken en ze die ook te gunnen. Vaak is dat voldoende om de rust op straat terug te brengen.

Trots op Mooi Meerssen

De gemeente Meerssen heeft veel moois binnen de grenzen. Dat moeten we nog wat luider durven roepen. De komst van toeristen is goed voor de werkgelegenheid. Mensen leren ons kennen als een eiland van rust en bezinning tussen Maastricht en Valkenburg. Met exclusief en bescheiden vertier voor wandelaars, joggers, kampeerders en fietsers.

Geef vrije tijd de ruimte

Meerssen is vooral een gemeente om lekker te wonen. Dat komt door de ruimte die we hebben en hoe we die gebruiken. We hebben enkele gebieden waarmee Meerssen nog beter kan scoren. Denk aan het Geuleiland in Meerssen, het veilingterrein in Bunde, het Geuldal, de nieuwe natuur langs de Maas en rond de ecoducten en Weert als poort naar de Tuinen van Maastricht.

Niemand valt buiten de boot

De gemeente moet initiatieven als voedsel- en kledingbank steunen. En zelf moet ze ook mensen met beperkte mogelijkheden in beeld hebben en helpen. De gemeente Meerssen moet zeker meer doen dan het minimale. Dat past bij een welvarende gemeente als Meerssen.

We maken Rothem mooier

Delen van Rothem schreeuwen om groen. Daar moet de gemeente iets aan doen. Natuurlijk is een groter plan voor revitalisering noodzakelijk maar er moet snel ergens een begin worden gemaakt. De gemeente moet Wonen Meerssen prikkelen ook in Rothem woningen te verbeteren. Door goedkoop geld uit te lenen, bijvoorbeeld.

Samenwerken tegen herindelen

Het potje van de herindeling en samenvoeging van gemeentes staat al een tijdje op het vuur. Dat mag niet overkoken. Dat kunnen we voorkomen als we laten zien dat we als gemeente goed ons eigen plan kunnen trekken. Maar ook dat we in de regio intensief samenwerken.

De burger zet de toon

De overheid zet een stapje terug en dan komt er weer meer ruimte voor de burger. Voor ideeën en plannen waarvan zijn buurt of kern beter wordt. Plannen die de leefbaarheid versterken en veilig stellen voor de toekomst. Waardoor het vertrouwde gevoel bij elkaar te horen aan een nieuw leven kan beginnen.

De Markt als huiskamer

De Markt in Meerssen is een prachtige ontmoetingsplek. Wat er ontbreekt is een fietsenstalling, een openbaar toilet (voor invaliden) en speeltoestellen voor kinderen, bijvoorbeeld. En er staan te vaak te veel auto’s.

Zuinig met energie

Meerssen is millenniumgemeente. Dat schept verplichtingen. We willen nog meer zonnepanelen op de daken, beter geïsoleerde huizen en minder straatverlichting, bijvoorbeeld. En elke twee jaar een breed burgeroverleg over nieuwe stappen om in de gemeente minder energie te gebruiken.

Naar buiten kijken

Ambtenaren hebben een traditie van vooral achter hun bureau zitten. Als de burger actiever wordt, hebben we ambtenaren nodig die naar hen toegaan. Die hen helpen hun plannen te realiseren, die deuren openen en contacten leggen. Ambtenaren die meer coach dan kantoortijger zijn. Zeker ook nu de gemeente meer verantwoordelijkheden in de zorg en verzorging krijgt.

Versterk het buurtnetwerk

Via de buurtnetwerken kan burgerkracht zich verder ontwikkelen. De bewoners van een dorp of buurt weten vaak het best wat er moet gebeuren om buurt of dorp leefbaar te houden. Samen werken aan een klus is goed voor de onderlinge band en dat maakt de buurt sterker. Buurtnetwerken mogen zich ontwikkelen tot buurtraden met een eigen budget die klussen kiezen, plannen en uitvoeren. De gemeente schept de voorwaarden die het mogelijk maken.


Het verkiezingsprogramma 2014

De volledige tekst van het Politiek programma KIJK!!! 2014-2018 kunt u hier downloaden.


Kandidatenlijst gemeenteraadsverkiezingen 2014

KIJK!!_groep
V.l.n.r.: Linda Kromjong (15), Ton Scheepers (14), Jos Kester (17), Frans Ligthart (18), Vanessa de Rond (11), Anouk Crapts (13), Lucie Houbiers (23), Cid Swanenvleugel (21), Merrel Thönissen (22), Bas Vankan (3), Marcel Dassen (10), Jack Giesen (7), Marc Schats (24), Jan Pas (12), Mechtild Schiffers (5), Paul Sanders (25), Rouke van der Hoek (20), Andreas Pohle (4), Bart Swanenvleugel (6), Laura Scheepers (2), Ingmar Koch (8), Yvonne Schoffelen (16), Marleen Cremers (9), Paul Jansen (1).
Op de foto ontbreekt Jef Esten (19).

1. Paul Jansen
 2. Laura Scheepers
 3. Bas Vankan
 4. Andreas Pohle
 5. Mechtild Schiffers
 6. Bart Swanenvleugel
 7. Jack Giesen
 8. Ingmar Koch
 9. Marleen Cremers
10. Marcel Dassen
11. Vanessa de Rond
12. Jan Pas
13. Anouk Crapts
14. Ton Scheepers
15. Linda Kromjong 
16. Yvonne Schoffelen
17. Jos Kester
18. Frans Ligthart 
19. Jef Esten
20. Rouke van der Hoek
21. Cid Swanenvleugel
22. Merrel Thönissen
23. Lucie Houbiers
24. Marc Schats
25. Paul Sanders
De algemene ledenvergadering van 14 november 2013 gaf het bestuur van KIJK!!! het mandaat de komende maanden de lijst vanaf plaats 9 nog aan te vullen met nieuwe kandidaten.