Fractie

Raadsleden 2022 – 2026

Op 22 maart 2022 hebben meer dan 1200 inwoners van Meerssen op KIJK!!! gestemd. Dat betekent dat we deze periode met zijn twee├źn in de gemeenteraad zitten: Andreas Pohle (fractievoorzitter) en Gea Meijers. Foto’s genomen daar Aron Nijs.

Andreas Pohle

Andreas is voorzitter van de KIJK!!!-fractie. Daarnaast zal hij zich met de volgende onderwerpen bezig houden:
bedrijfsvoering, communicatie, verkeer en bereikbaarheid, parkeerbeleid, sport, ruimtelijke ordening en gebiedszaken, volksgezondheid, economie en werkgelegenheid, toerisme, samenwerking tussen burgers en overheid / leefbaarheid kernen, raadszaal, evenementen, Omgevingswet.

Hij is bereikbaar via andreas.pohle@meerssen.nl.

Gea Meijers

Gea Meijers is het tweede raadslid van KIJK!!!

Zij is bereikbaar via gea.meijers@meerssen.nl.


Burgerraadsleden

De raadsfractie van KIJK!!! wordt ondersteund door drie burgerraadsleden: Jack Giesen, Torben Mulder en Jean Muris.
Zij mogen tijdens de raadsadviesvergaderingen voorafgaand aan de raadsvergaderingen vragen stellen aan het college.