Kandidatenlijst KIJK!!! 2022-2026

De volledige kandidatenlijst van KIJK!!

1. Andreas Pohle

Andreas Pohle, voorzitter van de driemensfractie van KIJK!!!, is de lijsttrekker voor onze partij.

“KIJK!!! kijkt verder dan de dag van vandaag. Veel inwoners willen een socialer en groener Meerssen met goede voorzieningen voor nu en voor komende generaties. Wij werken graag met u samen om dat te bereiken”.

Andreas, actief lid bij D66, is na een commerciële loopbaan bij een multinational werkzaam als ondernemer in de duurzame energie en luchtvaart techniek.

2. Gea Meijers

“KIJK!!! agendeert problemen die ik belangrijk vind: armoede en ongelijkheid aanpakken, een groener beleid en een gemeente die actief diverse burgers betrekt. Dat betekent ook een gemeenteraad met meer jonge mensen en vrouwen”.

Gea Meijers, actief lid van Groen Links, neemt als coördinator van een Europees feministisch netwerk veel ervaring met beleidsvorming en
-beïnvloeding mee.

3. Jack Giesen

“We mogen oprecht trots zijn op wat Meerssen ons te bieden heeft. KIJK!!! Neemt verantwoordelijkheid om de uitdagingen waar we voor staan, op te pakken. Een kleine gemeente kan ook een financieel zorgvuldig beleid voeren”.

Jack Giesen, ondernemer in de verpakkingsindustrie, heeft een uitstekende financiële kennis, ook op het terrein van gemeentelijke financiën, en is verkiesbaar op plaats 3


4. Hub Lemmens

“We willen 400 woningen bouwen in Meerssen. Dat kan in de nog beschikbare ruimte in de kernen zonder grootschalige projecten”.

Hub Lemmens op plaats 4 heeft in zijn werk in het bedrijfsleven langdurig organisatieprocessen efficiënter ingericht en combineert daarmee financiële ervaring met organisatiekunde. Hij is actief bij de PvdA. 


5. Torben Mulder

“Wat ons allemaal steeds meer raakt – denk onder andere aan de overstromingen afgelopen zomer  – is de klimaatverandering en de achteruitgang van de natuur- en landschapskwaliteit. Ik ga dit met KIJK!!! aanpakken”.

Verkiesbaar op plaats 5 is Torben Mulder, beleidsmedewerker Natuur en Duurzaamheid met 16 jaar ervaring als PvdA-raadslid en -burgerraadslid in een andere Zuid-Limburgse gemeente.


6. Ingmar Koch

“KIJK!!! is de enige progressieve partij die zich in Meerssens inzet voor een sociale, groene en inclusieve gemeente voor iedereen.”

Ingmar Koch woont met zijn gezin in Meerssen, is actief bij verschillende verenigingen en afdelingshoofd ‘Toezicht & Advies’ bij het Historisch Centrum Limburg.


7. Vanessa de Rond

“Maatwerk is belangrijk bij het aanbieden van zorg en bijstand in Meerssen”.

Vanessa de Rond is projectleider doorontwikkeling sociaal domein voor de gemeente Maastricht. Ze heeft ervaring bij verschillende gemeenten, vooral op gebied van jeugdzorg en toegang tot zorg en heeft tussen 2014 en 2018 in de raad gezeten namens KIJK!!!.


8. Jos Kester

“Door ontmoeten, dialoog, samen zoeken naar mogelijkheden, kunnen
we het leven in Meerssen in een vergrijzende euregio in tijden van klimaatdreiging en wereldwijde eenwording, waardevol en vitaal houden”.  

Jos Kester, geboren in Moorveld, is ondernemer van Ontmoet Anna. Hij vangt al 40 jaar asielzoekers op en is actief in veel verenigingen.


9. Frans Ligthart

“Ik wil in een gemeente wonen waar we elkaar helpen en samen een mooiere samenleving maken. En waarin we een steentje bijdragen aan de klimaatdoelen. Daarom steun ik KIJK!!!”.

Frans Ligthart woont in Ulestraten en werkt in de techniek. Hij is een fervent fietser, vakbondsconsulent en bestuurslid bij GroenLinks in deze regio.


10. Jean Muris


“Ik ben bij KIJK!!! om mijn kennis en ervaring over luchtwegen te gebruiken voor advies over het milieu, met name schone buitenlucht. Ook draag ik graag bij aan een veerkrachtig beleid in zorg en bijstand (sociaal domein)”.

Jean Muris is huisarts in Geulle en hoogleraar Huisartsgeneeskunde, Universiteit Maastricht.


11. Romain Bardoul

“Voor de kwaliteit van het onderwijs, een snelle aanpak van milieu- en klimaatproblemen en een zorgzame gemeente waarin iedereen zich thuisvoelt, is KIJK!!! de juiste partij.”

Romain Bardoul is al twintig jaar leraar klassieke talen op het Sint-Maartenscollege, uitgever van leerboeken voor Latijn en Grieks, bestuurslid van Vocal Group Get Real en actief bij tennisclub TPC Bunde.


12. Jan Pas

Met behoud van het goede verdient Meerssen een progressieve politiek die niemand in de steek laat. Daar herken ik Groen Links, D66 en de PvdA in!”.

Jan Pas heeft zijn hele leven gestreefd naar rechtvaardigheid en solidariteit. Hij is nu een pensionado, die al vanaf zijn jeugd actief is in progressieve organisaties zoals FNV en PvdA.


13. Marcel Dassen

“Als raadslid heb ik mij vier jaren intensief ingezet voor een groener en socialer Meerssen, met een continue pleidooi om de onveiligheid en overlast van Maastricht Aachen Airport aan te pakken”.

Na decennia lang ervaring in de zorg onder andere bij de GGZ Mondriaan, werkt Marcel Dassen nu als manager van de medische staf voor Cicero Zorggroep.