​Hoe verder na 15 maart?

Op woensdag 22 maart jl. hield KIJK!!! een Algemene Ledenvergadering. Na het technische deel van de vergadering hadden we drie gasten die hun visie op de verkiezingsuitslag gaven en een poging deden een blik in de toekomst te werpen.

Voorzitter Paul Sanders kon aankondigen: Jan Mans (PvdA en o.a. oud-burgemeester van Meerssen, Enschedé en Maastricht), Gert-Jan Krabbendam (fractievoorzitter van GroenLinks in de raad Maastricht) en Rens Raemakers (D66 en vanaf 23 maart jongste kamerlid van Nederland). Ze deelden onder andere de mening dat er in Nederland een grote groep ‘vergeten’ kiezers is en dat het tijd wordt dat hun thema’s duidelijk onder woorden worden gebracht. Denk bijvoorbeeld aan de verdringing op de arbeidsmarkt, woonruimte en het gebrek daaraan en in het algemeen het gevoel achterop te raken. En dat heel concrete maatregelen nodig zijn om daar echt iets aan te doen. En het is goed de verschillen in het denken over die thema’s te benoemen en te accepteren dat mensen soms niet te overtuigen zijn. In politiek spelen naast harde feiten en cijfers ook meningen en emotie nou eenmaal een grote rol.

Er ontwikkelde zich ook nog een aardige discussie over wat de komende jaren beter zou zijn en voor wie: regeren over rechts of regeren over links. Dat was opvallend omdat juist van het gebruik van termen als links en rechts werd gezegd dat ze het gesprek over prangende thema’s bij het goed benoemen en behandelen ervan weghouden.

Reacties zijn gesloten.