Archive for Ingmar Koch

Nieuwe gezichten bij KIJK!!!

Burgerraadsleden Torben Mulder, Jack Giesen en Jean Muris
Burgerraadsleden Torben Mulder, Jack Giesen en Jean Muris

Nieuwe burgerraadsleden

Tijdens de gemeenteraadsvergadering van 24 mei 2022 zijn Jack Giesen, Torben Mulder en Jean Muris namens KIJK!!! benoemd als burgerlid. Dit betekent onder andere dat zij tijdens de raadsadviesvergaderingen inhoudelijke vragen mogen stellen over de door het college ingediende voorstellen. De raadsadviesvergaderingen vinden altijd twee weken voor de raadsvergaderingen plaats en zijn voor iedereen toegankelijk.

Nieuwe bestuursleden

Een dag eerder, tijdens de Algemene Ledenvergadering op 23 mei, hebben de leden van KIJK!!! twee nieuwe bestuursleden benoemd: Vanessa de Rond is opvolgster van Gea Meijers als penningmeester en Pia van Heel volgt Ingmar Koch op als secretaris. Daarnaast heeft de ALV er ook mee ingestemd dat Hub Lemmens nog een periode van maximaal drie jaar voorzitter van KIJK!!! blijft.

Politiek Café KIJK!!! Meerssen

Sprekers: Geert Gabriëls, gedeputeerde Groen Links Provincie Limburg, Gerard IJff, wethouder Meerssen en Remy Meijers, wethouder Progressieve Groene Partij Valkenburg. Voorzitter: Lianne Harmsen, secretaris Dwars Limburg.

In dit politiek café vragen we ons af hoe we de problemen waar Meerssen voor staat kunnen oplossen en wat we van andere gemeenten en de provincie kunnen leren.

Gemeenten in Limburg staan voor grote uitdagingen. Ook de gemeente Meerssen. Door klimaatverandering dreigt vaker extreem weer, waarvan Meersen net een waterramp te boven is. 

Er is een groeiend gebrek aan geschikte en betaalbare woningen. En er is een groeiend wantrouwen in het politieke vermogen om slagvaardig problemen van deze tijd aan te pakken. 

OPZET PROGRAMMA

18.30: Zaal open en registratie

19.00: Panel Politiek Café

20.30: borrel of koffie/thee


Gratis. Aanmelden helpt ons bij de voorbereiding: https://www.eventbrite.com/e/politiek-cafe-kijk-tickets-184064009407