​Spelen met vertrouwen

De extra raadsvergadering van woensdag 3 augustus jl. leek belegd om even een paar zaken af te tikken die waren blijven liggen. Maar, nadat BRUG-M het college op 29 juli jl. schriftelijk vragen had gesteld over de manier waarop begonnen was aan de aanleg van een kunstgrasveld voor RVU Rothem, meende KIJK!!! dat het nodig was daarover een motie in te dienen. De raad was immers niet geïnformeerd over deze investering van ongeveer 450.000 Euro. 
Onze motie, waarin we aandrongen op een debat in en een beslissing van de raad over de zaak, haalde het niet. Wel bleek duidelijk dat de raad onze mening dat het college de raad bij een beslissing als deze had moeten betrekken, deelde. Het college bleef op het standpunt staan dat het hier niet om een investering ging maar om onderhoud. En dus mocht het college besluiten om het bedrag uit de reserve Onderhoud Sportaccommodaties te halen. De coalitiepartijen bleken daarin mee te kunnen gaan. Onze motie had in elk geval het effect dat de raad alsnog een openbaar debat over het onderwerp voerde.

Maar het bleek te laat om de échte beslissing over de investering aan de raad over te laten. Het college had op 12 juli tijdens zijn vergadering het besluit tot het beschikbaar stellen van het krediet uit de onderhoudsreserve sportaccommodaties al genomen. Inclusief het gunnen van het werk en het aanbesteden van de directievoering aan een externe partij. Na het begin van het reces van de raad, tijdens de rondvraag van de collegevergadering. Bovendien bleek dat het werk al gegund was en niet meer stilgelegd of afgeblazen kon worden tot de raad – wat onze motie voorstelde – begin september een besluit zou hebben kunnen nemen. We konden niet heen om de indruk dat het college RVU Rothem een kunstgrasveld had toegezegd en dat dat er per se moest komen. Desnoods buiten het openbare debat en de raad om. Er waren namelijk in de eerste maanden van het jaar al berichten dat RVU een kunstgrasveld zou krijgen. De raad – en in elk geval de oppositiepartijen – was daar door het college niet officieel van op de hoogte gesteld.

KIJK!!! voerde donderdag jl. met name aan dat het bij de aanleg van een kunstgrasveld niet om onderhoud maar om een investering gaat en dat dus het college niet bevoegd was een besluit over de aanleg van het kunstgrasveld te nemen. Als je een houten boot hebt en je vervangt die door een ijzeren boot is dat geen onderhoud aan die houten boot. Maar dat was te zwart-wit gesteld, vond de coalitie. Voor ons een reden om te stellen dat er dus klaarblijkelijk een grijs gebied is en dat je als college daarin bewegen des te meer reden is je tot de raad te wenden voor een besluit. Voor de zekerheid. Om geen motie van afkeuring of wantrouwen aan je broek te krijgen.

KIJK!!! is van mening dat het college in het besluit over het kunstgrasveld voor RVU gespeeld heeft met het vertrouwen dat raadsleden in het college moeten kunnen hebben. In elk geval wat KIJK!!! betreft. En dat is pijnlijk als je bij elkaar optelt hoe vaak wij in het afgelopen jaar dit college ons vertrouwen hebben gegeven. Neemt niet weg dat we nog steeds op het standpunt staan dat de gemeente niet gediend is met weer een bestuurlijke crisis. Maar, liefde moet wel van twee kanten komen. 

5 comments

 1. Lijnie Lutgerink schreef:

  Wat een groot begrag voor plastic vloerbedekking, die ook nog eens niet duurzaam is. Door het gebruik komen microplastics vrij. Die deeltjes komen via de sportkleding via de wasmachine in het riool terecht.

  • Paul Jansen schreef:

   Was een van de zaken die in een écht debat over deze zaak aan de orde zouden zijn gekomen. Laatste woord nog niet over gezegd. Deze wethouder is ook verantwoordelijk voor duurzaamheid. Argument voor kunstgras bij RVU is de slechte ondergrond waardoor het onderhoud van natuurgras daar relatief duur is en desondanks slecht bespeelbare velden oplevert. Voor ons nu een reden om die velden daar niet te willen. Maar over die laatste informatie beschikken we pas sinds vandaag, de dag na de raadsvergadering, via een raadsinformatiebrief! Boos!

 2. René van Druenen schreef:

  Leuke precedentwerking: kan nu iedere Meerssenaar zijn of haar huis vervangen door een heel ander met als argument dat het slechts om onderhoud gaat?

 3. Paul Jansen schreef:

  Ja, je komt door dat verhaal van het college op rare gedachten.