​Subsidiebeleid eindelijk herijkt

Nadat de raad al in 2011 op initiatief van KIJK!!! had geconstateerd dat het subsidiebeleid aan herijking toe was, is het er dan nu eindelijk van gekomen. 

Op donderdag 6 oktober keurde de raad een nieuw voorstel van het college goed. Herijking bleek een hete aardappel die met name de lokale partijen steeds weer vooruit wisten te schuiven. Bang om hun kiezers pijn te doen. Met de komst van wethouder Van Rijswijk – die weet van aanpakken: een raadsbesluit dat voer je uit – begon er een nieuwe wind te waaien. Hij legde een visie op tafel waarmee in de loop van de komende jaren ook een bezuiniging van zo’n € 60.000 op jaarbasis gerealiseerd wordt. 

Hoewel KIJK!!! meent dat er niet altijd recht wordt gedaan aan verenigingen en hun inzet voor de gemeenschap, zijn we met het voorstel akkoord gegaan. De wethouder zegde toe mogelijke problemen in goed overleg met verenigingen en vrijwilligers te zullen oplossen.

Reacties zijn gesloten.