​Weer tot elf uur (2)

Nog even over de raadsvergadering van 2 februari jl.. We willen nog iets zeggen over de debatten over parkeren op de Markt en anoniem solliciteren.

Om met dat laatste te beginnen. KIJK!!! diende samen met BRUG-M een motie in om ervoor te zorgen dat sollicitatiebrieven van ouderen, bijvoorbeeld, bij de gemeente niet bij voorbaat in de prullenbak terechtkomen. Dus dat bij ontvangst minstens namen, leeftijden en geslacht worden doorgekrast. Vooral PGM vond het onzin. Het college sloot zich daarbij aan. Welk probleem daar voor de gemeente Meerssen mee werd opgelost? Bovendien zou doorkrassen allemaal maar extra tijd kosten. Maar het gaat natuurlijk helemaal niet om een probleem van de gemeente Meerssen. Het gaat om kansen voor mensen die misschien niet aan de bak komen omdat ze de verkeerde leeftijd, etnische achtergrond of het verkeerde geslacht hebben. En om de mogelijkheid dat je als gemeente een uitzonderlijk talent misloopt. De stemming over onze motie liep uit op een onbeslist. Een van de raadsleden van de coalitie stemde voor en van de oppositie ontbrak een raadslid dat zeker voor zou hebben gestemd. Jammer, maar deze motie komt volgende raadsvergadering opnieuw in stemming. Kijken of het raadslid van Focus de rug recht kan houden en wéér voor stemt. In het bestuursakkoord is immers hierover niets vastgelegd. Dus daaraan is het raadslid in elk geval niet gebonden.

PGM legde de raad een motie over parkeren op de Markt in Meerssen voor. Het is daar voortdurend een feest van het overtreden van de regels en handhaven helpt niet. Handhaven levert de gemeente bovendien niets op. De opbrengst van bekeuringen voor parkeren buiten de vakken verdwijnt namelijk in de kas van de staatsoverheid, zei wethouder Guido Houben. Dus waarom zou je? Voor het geld hoef je het niet te doen. PGM vond dat de situatie van het moment maar genormaliseerd moest worden totdat de gemeente in overleg met ondernemers, omwonenden en kerkbestuur tot een regeling zou zijn gekomen. Graag uiterlijk vóór juli 2017. Wij denken: Handhaven en/of de Markt autovrij maken. Plus een regeling voor bijzondere momenten en mensen met een beperking. 

En wij zouden graag een wethouder zien die geen moties nodig heeft om voor dit soort simpele zaken in actie te komen. Deze wethouder dankte zijn partij PGM met de motie want nu kon hij aan het werk met deze opdracht.

Reacties zijn gesloten.