Archive for Gea Meijers

KIJK!!! duiding verkiezingsuitslag en punten bestuursakkoord

Deze maandag heeft KIJK!!! haar analyse gedeeld over de verkiezingsuitslag en haar drie prioriteiten genoemd voor een bestuursakkoord. De bijeenkomst was belegd door Lokaal DNA, winnaar van de verkiezingen, om in een openbare bijeenkomsten alle partijen de gelegenheid te geven op deze punten duiding te delen.

Duiding verkiezingsuitslag

KIJK!!! maakt zich zorgen over de teruglopende opkomst om te gaan stemmen. Hier ligt een opdracht voor alle politieke partijen in Meerssen dit proberen te veranderen. Ook concludeert KIJK!!! dat de coalitie met Lokaal DNA, Focus en het CDA nog steeds 11 van 17 zetels heeft– weliswaar met een andere zetelverdeling dan 2 jaar geleden. Dit een duidelijk signaal van de kiezer dat de ingezette koers gecontinueerd moet worden.

Fractie KIJK!!! kijkt terug op een zeer goede samenwerking de coalitie partners. Een respectvolle samenwerking met als basis onderling vertrouwen en zonder dubbele agenda’s. Zelfs het vaak bekritiseerde summiere A4’tje voor deze samenwerking, was meer dan voldoende“.

Lees de volledige duiding.

Onze 3 standpunten voor het nieuwe bestuursakkoord

KIJK!!! wil graag:

  • meer ambitie op vergroening en verduurzaming, inclusief helpen verminderen van nieuwe armoede als gevolg van stijgende (energie) prijzen.
  • Aanmerkelijk meer geschikte en betaalbare woningen, met name voor ouderen die willen doorstromen en voor jonge starters.
  • We hebben ook gepleit voor een progressievere gemeente en gemeentebestuur. Daarmee bedoelen ook we een gemeente die meer samenwerking zoekt met burgers en nog beter luistert naar inwoners.

Onze raadsvergaderingen moeten korter, efficiënter en effectiever worden zodat ze aantrekkelijker worden voor burgers. We stellen voor: training voor raadsleden, een raadsakkoord over de omgangsvormen en spreektijden, andere indeling van vergaderingen waarin aan langlopende thema’s wordt gewerkt, herstructurering van de begrotingsparagrafen, en een raad die actiever haar kaderstellende taak vervult, met meer aandacht voor hoofdzaken en minder aandacht voor details die op een ander niveau aangepakt kunnen worden”.

Lees de volledige uitgesproken tekst.

Afscheid van Raadsleden Helmie Smeets en Marcel Dassen

Deze week heeft de gemeenteraad afscheid genomen van onze KIJK!!! raadsleden Helmie Smeets en Marcel Dassen die besloten hebben niet opnieuw de raad in te gaan. Andreas Pohle is opnieuw aangesteld als raadslid samen met Gea Meijers die voor het eerst de gemeenteraad ingaat als raadslid.

Een mooi beeldje was de symbolische herinnering die de burgemeester kado deed aan de consistente en intensieve inzet van de drie KIJK!!!-raadsleden. KIJK!!! zal binnenkort beide raadsleden die niet terugkeren, bedanken voor hun fantastische bijdrage als raadslid namens KIJK!!!.