Archive for Gea Meijers

Online politiek Café: “De gemeente zorgt”, dinsdagavond 25 januari 2022

In dit online politiek café gaat KIJK!!! dieper in op de problemen in de zorg en bijstand: het sociaal domein. Wat kan en moet de gemeente Meerssen doen na de verkiezingen?

Vragen die aan bod komen. Voor welke uitdagingen heeft de gemeente Meerssen gestaan in sociaal domein, en wat moet en kan de gemeente de komende vier jaar doen? Hoe hangen wachtlijsten in de (jeugd)zorg samen met marktwerking en privatisering van die zorg? Hoe kunnen we de problemen in de jeugdzorg oplossen? Van welke concrete projecten in Maastricht, die veel zorg en bijstand namens Meerssen aanbiedt, kunnen we leren? Wat kunnen we nog doen aan preventie? Welke oplossingen zijn er om de kosten in het sociaal domein terug te dringen zonder aan kwaliteit van zorg in te boeten?

Sprekers:

Marcel Dassen, raadslid voor KIJK!!! nu lijstduwer (niet verkiesbaar), decennia lang ervaring in de zorg onder andere bij de GGZ Mondriaan en als bestuurslid THC De Brug (thuishulp door vrijwilligers), momenteel als manager van de medische staf voor Cicero Zorggroep. Aandachtsvelden: duurzaamheid en sociaal domein.

Vanessa de Rond, projectleider doorontwikkeling sociaal domein voor de gemeente Maastricht. Ervaring bij verschillende gemeenten in het sociale domein, vooral op gebied van jeugdzorg, toegang tot zorg en maatwerk voor multi-probleem gezinnen. 

Manon Fokke, oud kamerlid en op dit moment fractievoorzitter van de PvdA Maastricht. Directeur van de Nederlandse Vereniging van Rekenkamers en Rekenkamercommissies. Rekenkamers en Rekenkamercommissies controleren -kort gezegd- de doelmatigheid en rechtmatigheid van decentrale overheden.

De toegang is uiteraard gratis en voor iedereen die interesse heeft. Wilt u zich aanmelden? U kunt een bericht sturen naar contact@kijkmeerssen.nl, of een whatsapp, signal bericht of bellen met 06-46461075 (Gea Meijers).

Van links naar rechts: Marcel Dassen, foto van Sociaal Domein Maastricht, Manon Fokke

Andreas Pohle gekozen tot lijsttrekker KIJK!!! verkiezingen gemeenteraad

Op 14 december hebben de leden van KIJK!!! Andreas Pohle, de huidige fractievoorzitter, unaniem gekozen tot lijsttrekker voor de aankomende gemeenteraadsverkiezingen.

De volledige kandidatenlijst en het verkiezingsprogramma worden eind januari bekend gemaakt. Andreas Pohle kijkt er naar uit om met de kandidaten van KIJK!!! aan de slag te gaan voor een nieuwe raadsperiode: “Ons team brengt een verscheidenheid van ervaring samen die erg belangrijk is voor de raad. Er zijn diverse verkiesbare leden met (burger)raadservaring, ook opgedaan buiten de gemeente Meerssen”. 

De strijd tegen wateroverlast en andere milieuvraagstukken zijn nog lang niet over. Andreas Pohle (links op foto) gaat samen met de kandidaten van KIJK!!! zich hard maken voor een progressief, dynamisch en meer duurzaam Meerssen:

Deze bijzondere gemeente verdient een kwalitatief sterk gemeentelijk bestuur en organisatie die haar inwoners goede voorzieningen aanbiedt, burgers betrekt bij het beleid en de vitaliteit van wonen, verenigingen, gemeenschap en cultuur in stand houd en verbetert. Samenwerking met burgers in Meerssen en met overheden buiten Meerssen zijn daarbij essentieel”.