Aan de slag in Bunde

Op donderdag 6 oktober begon de raad om half zes met een overvolle agenda. We slaagden er niet in die helemaal af te werken. Op 13 oktober zetten we de vergadering om 19.00 uur voort.

Een goed bezette publieke tribune was er getuige van dat de raad eindelijk een positief besluit nam over het centrum van Bunde. Overigens na een proces dat niet écht de schoonheidsprijs verdient.

In het gebied tussen Agnesplein en Pletsstraat verrijst een complex met daarin een gezondheidscentrum, 20 levensloopbestendige woningen en een supermarkt. Het was vooral de supermarkt die de gemoederen flink bezig had gehouden.

Ook KIJK!!! stemde voor het bestemmingsplan dat de ontwikkeling van het complex mogelijk maakt. Vooral vanwege het gezondheidscentrum en de levensloopbestendige woningen. En omdat het merendeel van de ondernemers in Bunde kansen ziet in de uitbreiding van het aanbod aan dagelijkse boodschappen. Ze zien het aantal potentiële klanten toenemen.

In het afgelopen jaar was er veel ruis op de lijn als het ging over de haalbaarheid van een tweede supermarkt naast Albert Heijn. Die verzet zich hevig tegen de komst van concurrent Jan Linders die in Bunde klaarblijkelijk markt ziet. De druk op de raadsleden was groot. De sfeer tijdens de raadsdebatten over het bestemmingsplan soms ronduit venijnig en vijandig. We hebben ons daar steeds buiten gehouden. KIJK!!! riep de ondernemers in Bunde op de rijen te sluiten en samen een bruisend winkelhart te realiseren.

Dat is wat de inwoners van Bunde willen.

Reacties zijn gesloten.