Aanplant nieuw groen

GardeningDe gemeente Meerssen werkt binnen het project Buitengoed Geul en Maas samen met de gemeenten Valkenburg a/d Geul en Maastricht en de Provincie Limburg aan duurzame ontwikkeling, beheer van natuur & landschap en aantrekkelijke leefgebieden voor mens en dier. Dit is belangrijk voor ons nageslacht, voor de wereld die na ons komt. Daarom is dit iets wat we samen kunnen doen.

Nieuw groen
In de komende tijd zal op verschillende locaties in onze gemeente nieuw groen worden aangeplant. Dit kunnen bomen, struiken, hoogstambomen, heggen of bijvoorbeeld plukbloemen zijn. De gemeente Meerssen stimuleert deze initiatieven en ondersteunt ze door een deel van het plantmateriaal en gereedschap beschikbaar te stellen. In ruil daarvoor moeten de initiatiefnemers wel het planten van het groen samen doen met scholen, vrijwilligers en speciale doelgroepen.

Plantlocaties
Op woensdag 11 maart aanstaande wordt op meerdere plaatsen in de gemeente Meerssen een start gemaakt met de aanplant:

  • Hondenlosloopgebied Geuldalweg te Rothem.
  • Joodse begraafplaats Tussen de Bruggen te Rothem.
  • Proosdijpark in Meerssen.
  • Bijenweide aansluitend op de Ecoducten bij snelweg A2.
  • De Damiaan en Protestantse begraafplaats bij de Korte Raarberg te Meerssen.
  • Openbare Basisschool de Bundeling en verzorgingshuis Wilgenhof te Bunde (deels ook op 18 maart).
  • Waterbuffer Cruisboomveld te Geulle

Samen de handen uit de mouwen steken
KIJK!!! zal als groene en duurzame partij uiteraard de handen uit de mouwen steken. Maar uiteraard kunnen 11 maart ook andere enthousiaste vrijwilligers, leerlingen van basisscholen, buurtnetwerken, buurtverenigingen of andere organisaties de handen uit de mouwen steken. Samen zorgen we voor een nieuwe en groene aanplant op genoemde locaties in onze mooi gemeente. Bovendien krijgen deelnemers, scholen en/of andere organisaties de mogelijkheid om een nieuw aangeplant stukje groen te adopteren, zodat ook voor de toekomst het beheer of onderhoud is gewaarborgd. Groeien doen we immers samen, hand in hand met onze natuur.

Wil je ook helpen?
Neem dan contact op met Bart Heffels van de gemeente Meerssen, tel. 043-3661703.
E-mail: bart.heffels@meerssen.nl.

Foto: Gardening van Deanne Dykstra

Reacties zijn gesloten.