Actief burgerschap

De gemeente heeft sinds 1 juli een coördinator Actief Burgerschap. Dat is Maurice Haenen. Jammer dat we met burgers en gemeenteraad nog niet hebben gepraat over wat Actief Burgerschap in kan houden en hoe we daar in de gemeente Meerssen vorm aan zouden willen geven. Meteen maar beginnen met het aanstellen van een coördinator terwijl Actief Burgerschap vooral ook uit de burgers zelf zou kunnen komen, dat gaat een beetje snel. Het is immers allereerst de bedoeling dat de burgers actief worden, niet de gemeente. Burgers laten merken dat ze actiever kunnen en misschien wel moeten deelnemen aan het bestuur van hun gemeente moet je misschien op een andere manier aanpakken. KIJK!!! had daar graag met partijen in de gemeenteraad en met burgers eerst eens goed naar gekeken. We zijn benieuwd naar de resultaten van dit initiatief van de overheid zonder dat er al een initiatief van burgers was. Neemt niet weg dat we Maurice Haenen veel succes wensen met zijn werk. Net als de burgers met hun Actief Burgerschap.

Reacties zijn gesloten.