Algemene beschouwingen 2014

Voorzitter, we gaan hier niet tot in detail opsommen wat ons aan deze begroting niet bevalt. We willen ons vooral bij de grote lijn houden. Laten we beginnen met wat ons bevalt aan deze begroting. Daarin is ruimte voor nieuw en verbeterd flankerend armoedebeleid, dorpsontwikkelingsplannen, versterking van de buurtnetwerken, het realiseren van Brede Maatschappelijke Voorzieningen, de verhoging van veiligheid voor fietsers en voetgangers, versterking van Meerssen-West en Rothem en dergelijke. Verder weten we dat er de afgelopen maanden hard aan is gewerkt is. Daarvoor zijn we de betrokkenen erkentelijk.
Maar, dat neemt niet weg dat wij niet blij zijn met de begroting die het college aan de raad heeft aangeboden, evenmin met het meerjarenperspectief. Het is overduidelijk het resultaat van een wanhopig winkelen bij allerlei posten. Er is geen samenhang tussen de resultaten ervan. Wel lijkt er samenhang tussen de effecten van de begroting. Onrust en onbegrip bij burgers. We hebben de afgelopen dagen gesproken met mensen van de bibliotheek en het Platform Duurzaamheid en zij toonden zich meer dan geschokt. Worden wij nog wel serieus genomen, hoorde ik. En uw college jubelt zo over de noodzaak van burgerparticipatie. KIJK!!! vraagt zich sowieso af waar de burger is bij dit soort operaties.

Lees hierĀ de volledige tekst die Paul Jansen vanmorgen tijdens zijn eerste termijn van de Algemene Beschouwingen 2014 uitsprak.

Reacties zijn gesloten.