Altijd verstandig: draagvlak zoeken

image

We hadden het hier op 29 april voorspeld: het zou wel eens behoorlijk druk kunnen worden in café Bergrust op dinsdag 10 mei. Wat een rustige inloopavond had moeten zijn, werd in de ogen van nogal wat burgers een overbevolkt feest van de democratie. Met goed onderbouwde argumenten overtuigden ze Maastricht Bereikbaar ervan dat er voor zijn plannen voor een fietssnelweg op het gewenste tracé door de gemeente Meerssen geen draagvlak is. MB zegde toe met betrokkenen opnieuw aan tafel te gaan. KIJK!!! is blij dat daarvoor gekozen wordt. Dat is een verstandige beslissing waarvan je je afvraagt waarom de gemeente Meerssen niet eerder op het idee gekomen is en die MB aan de hand heeft gedaan.
Overigens zijn wij van mening dat met wat er in de gemeente allemaal speelt aan bestaande en toekomstige verkeersproblemen het Gemeentelijke Verkeers- en Vervoersplan (GVVP) helemaal op de schop mag. Naast de problematiek rond het voorgestelde snelfietspad spelen bijvoorbeeld nog de verkeersproblematiek in Ulestraten, de gevaarlijke situatie bij Stella Maris, het brengen en halen van kinderen bij de basisscholen in het algemeen, de afhandeling van verkeersstromen bij het nieuwe kindcentrum in Meerssen-West, de zwakke handhaving van parkeerbeleid op de Markt in Meerssen en de verkeersstromen in Meerssen-West in het algemeen. We vragen ons zelfs af of het niet noodzakelijk is meer afstemming te zoeken met omliggende gemeenten. En de GVVP’s van de verschillende gemeenten meer op elkaar te laten aansluiten.
We zijn ook blij dat het verhaal over het snelfietspad nu weer op het bord van de raad van de gemeente Meerssen ligt. Daar dient de discussie over dit soort zaken gevoerd te worden. Ze zijn te belangrijk om dan als college alleen maar te verwijzen naar kaderstellende besluiten die de raad in het verleden heeft genomen. Politieke gevoeligheid is een eigenschap die niet bij iedereen even goed ontwikkeld is. Dat mag wel eens een onsje méér.

Reacties zijn gesloten.