Alweer accomodatiebeleid

Tijdens de raadsvergadering van 25 oktober hebben Focus, PGM en de VVD en hun wethouders verhinderd dat de raadsleden kennis kunnen nemen van de plannen van wethouder Cortenraede voor het accommodatiebeleid en groot onderhoud aan de tennisbanen in Bunde en Geulle. De plannen stonden op 5 september op de agenda van het college. Een kwartier na aanvang van die vergadering meldde wethouder Cortenraede zich ziek. Vorige week liet wethouder van Rijswijk tijdens de raadsvergadering weten dat haar plannen niet rijp zijn voor behandeling.

Volgens KIJK!!! bepaalt de raad zelf wel of plannen voldoende rijp zijn voor bespreking en is dat niet aan het college. BRUG-M en CDA deelden die mening. Het heeft er alle schijn van dat Focus, PGM en VVD de plannen niet willen bespreken omdat de plannen hen kiezers gaan kosten. Volgens KIJK!!! kan alleen publicatie van de plannen duidelijk maken of die angst terecht is.

KIJK!!! dringt al jaren aan op herijking van het accommodatiebeleid. Het gaat dan namelijk om forse geldstromen vanuit de gemeente naar groepen burgers, zeg: verenigingen en gemeenschapshuizen. Niet duidelijk is hoe die precies lopen en welke clubs en gemeenschapshuizen er het meeste en welke het minste voordeel bij hebben. KIJK!!! wil dat daarover duidelijkheid komt en dat de gemeente op den duur de verantwoordelijkheid voor de exploitatie van de accommodaties overdraagt aan de verenigingen en gemeenschapshuizen.

Tijdens de huidige raadsperiode zijn vier wethouders het dossier met gemeentelijke accommodaties om de een of andere reden ergens onderweg kwijt geraakt: Jan Gulikers (BRUG-M), Maureen Gubbels (Focus), Eugène Glimmerveen (VVD) en Désirée Cortenraede (VVD). Nu is Berry van Rijswijk (Focus) aan de beurt. Hij liet zich tijdens de raadsvergadering ontvallen dat hij de nieuwe raad (na maart 2018) niet wil opzadelen met een halfbakken compromis.

Een kant en klaar en prima uitvoerbaar plan zal het mogelijk ook niet worden. We hebben namelijk het sterke vermoeden dat Focus, PGM en VVD besluiten over het accommodatiebeleid over de verkiezingen heen willen tillen omdat ze niet de kans willen lopen hun achterbannen in de verenigingen en gemeenschapshuizen op de tenen te trappen. Van keuzes maken die dat soort risico’s in zich bergen, daar houden ze namelijk niet zo van. Kijk naar de enorme verhoging van de ozb, eind 2015: liever álle burgers in hun portemonnee treffen dan bestaande geldstromen (naar verenigingen en gemeenschapshuizen) herijken en langs die weg bezuinigingen realiseren.

Reacties zijn gesloten.