Armoede bestrijden

688
Woensdagavond 21 januari hield KIJK!!! een bijeenkomst met als thema Armoede in de Gemeente Meerssen. Belangrijkste conclusie: er is veel verborgen armoede en er is veel schaamte waardoor mensen zich niet melden voor hulp. Willen we armoede te lijf dan moet de weg naar hulp beter bekend en gemakkelijker te bewandelen zijn. Ook heel belangrijk: de gemeente wil graag helpen en zal zich daarvoor meer gaan inspannen. Er kwamen dertig betrokken burgers naar de bijeenkomst.

707

Meer geld
Na de opening door ex-wethouder Paul Sanders van KIJK!!! gaf Jos Potting van Pentasz een overzicht van de regelingen die er zijn om mensen in armoede of dreigende armoede te helpen. Er zijn er meer dan veel mensen denken. Ludy Nijsten schetste een emotioneel beeld van de schrijnende gevallen waar de Ruggensteun bijna dagelijks mee te maken heeft. En Iet Dolmans – vrijwilliger bij Vluchtelingenhulp Nederland – vertelde over haar ervaringen met de moeilijke weg die vluchtelingen moeten gaan om in Nederland uit de greep van schulden en armoede te blijven. Laura Scheepers, raadslid van KIJK!!!, noemde een aantal belangrijke punten uit de Armoedenota 2015. Daarin staat dat de Ruggensteun ook in 2015 kan rekenen op een bijdrage van 5.000 euro. Verder wordt onder andere het budget voor deelname aan sport en muziekonderwijs door kinderen in armoede groter.

695De toehoorders gingen daarna met elkaar in gesprek over de aanpak van armoede. Opvallend en niet onbelangrijk detail: de gemeente heeft meer geld beschikbaar voor armoede dan vaak gedacht. Het is alleen zaak het bij de mensen te krijgen. Wethouders Gulikers nam dat als belangrijke conclusie mee.

712

Armoede signaleren
KIJK!!! zal tijdens de raadsvergadering van 29 januari aanstaande vooral pleiten voor tijdige signalering van dreigende armoede, het voorkomen van armoede, voor snelle actie als er in een gezin acute geldnood is en indien nodig goede begeleiding naar een voor alle partijen aanvaardbare oplossing, voor maatwerk dus. KIJK!!! meent dat armoede een symptoom is van ziekte in een samenleving en dat een samenleving in alle opzichten fitter is naargelang er minder armoede is. Daarom is het bestrijden van armoede geen kostenpost maar een investering in een duurzame toekomst.

718

De volgende keer
Het was al met al een succesvolle bijeenkomst. De volgende themabijeenkomst van KIJK!!! zal gaan over het belang van (nieuwe) economische impulsen en bedrijvigheid in de gemeente. Vooral winkels hebben het moeilijk. Welke mogelijkheden zijn er om ondanks de crisis en handel via internet een vitale economie, levendige winkelcentra en een bloeiende horeca voor de gemeente te behouden?

De foto’s zijn afkomstig van Marsna Magazine

Reacties zijn gesloten.