Armoede en duurzaamheid

Op donderdag 26 juni vergaderde de gemeenteraad. Op de agenda stonden onder andere de jaarrekening van 2013 en de bestemming van het overschot van bijna 1,8 miljoen euro op die rekening.
Het college stelde voor om van die meevaller 1,5 miljoen euro te storten in de algemene reserve en 300.000 euro opzij te zetten voor het wachtgeld van de wethouders van buiten de gemeente die het veld hebben moeten ruimen voor wethouders van BRUG-M, Focus en PGM. KIJK!!! heeft naar voren gebracht dat het klaarblijkelijk wat mocht kosten, wethouders uit eigen kring. Waren Chantal Nijkerken en Jim Janssen gewoon in dienst gebleven van de gemeente, wat ook de aanbeveling was van de commissie Engelen, dan zou de gemeente voor twee toekomstige wachtgelders minder hoeven te sparen.
Van de 1,5 miljoen euro die het college voorstelde toe te voegen aan de algemene reserve was ongeveer 650.000 euro afkomstig uit een terugbetaling van sociale dienst Pentasz. Het gaat dan dus om geld dat de gemeente bedoeld had voor de ondersteuning van burgers die financieel in zwaar weer zitten of door de crisis in problemen zijn gekomen. Als dat geld was opgegaan, was het ook goed geweest. KIJK!!! meent dat dat geld dan eigenlijk alsnog aan die groep burgers ten goede zou moeten komen.
Om dat te onderstrepen en omdat we steeds meer signalen krijgen dat mensen hun huishouden niet meer gedraaid krijgen, hebben we gepleit voor een extra potje van 50.000 euro waarmee de gemeente meteen, zonder wachttijd, gezinnen met een financieel probleem kan helpen. Daarvoor kregen we geen meerderheid. Wel heeft de wethouder toegezegd in de loop van juli de raad te laten weten hoeveel geld er op dit moment beschikbaar is voor het lenigen van acute nood. Vooral in gezinnen met kinderen.
Als we daar meer inzicht in hebben, kijken we of we als KIJK!!! verder actie moeten ondernemen. We vinden dat we als gemeente niet kunnen laten gebeuren dat kinderen aan de kant komen te staan. Kinderen in armoede hebben al genoeg te verduren. We krijgen steeds meer de indruk dat mensen die minder last hebben van de crisis zich maar moeilijk een voorstelling kunnen maken van hoe het is om na aftrek van alle vaste lasten een gezin draaiende te houden van 40 tot 50 euro per week. In die gezinnen is twee euro al veel geld.
Naar aanleiding van het debat in de gemeenteraad zijn we in gesprek gegaan met voedselbank Ruggensteun. We willen dat deze vrijwilligers – die goed op de hoogte zijn van wie in de gemeente hard hulp nodig hebben – ook een rol gaan spelen in het geven van andere steun in natura dan voedsel en kleding, mogelijk ook financiële. Hetzelfde geldt voor andere instanties die armoede en uitsluiting goed kunnen signaleren en hun sporen verdiend hebben. We denken daarbij aan buurtnetwerken en ontmoetingsplekken als De Ketel. Wel willen we dat die signalering tegelijk ook via de gemeente loopt. We komen daarop terug.
Ook hebben we nog weer eens gehamerd op het belang van duurzaamheid. We vinden dat er in de begroting te weinig geld beschikbaar is voor duurzaamheid als permanente ontwikkeling. Er is weliswaar een projectpot waaruit een en ander betaald kan worden maar we vinden dat duurzaamheid, juist duurzaamheid meer structureel verankerd moet worden in het gemeentelijke beleid. Alleen stevige – financiële – verankering geeft duurzaamheid een duurzame plek in het gemeentelijke beleid. Duurzaamheid is geen hobby, het is een noodzaak.

Reacties zijn gesloten.