Armoede in beeld

Leerlingen van Stella Maris hebben de gemeente geadviseerd over hoe ze armoede onder de aandacht van jonge mensen kan brengen. Vooral om jonge mensen ervan bewust te maken dat armoede nooit ver weg is, ook niet bij medeleerlingen. En om ze de weg te wijzen naar hulp als ze het thuis niet te breed hebben. De leerlingen pleitten ervoor kinderen al op de basisschool tijdens speciale lessen bewust te maken van armoede. Ook droegen zij het idee aan om via een bordspel en via een app armoede in beeld te brengen.

Ze lichtten hun adviezen op woensdag 30 januari jl. toe tijdens een ideeënmarkt in het gemeentehuis. Daarbij was ook de wethouder van Sociale Zaken Marly Heusschen aanwezig. Voor KIJK!!! waren Marcel Dassen en Paul Jansen er. Het was een geanimeerde bijeenkomst. Goed om te zien hoe betrokken jonge mensen bij armoede zijn.

KIJK!!! heeft in de gemeenteraad vanaf 2010 bij herhaling gepleit voor armoedebeleid in de gemeente Meerssen. Tot die tijd spookte in de lokale politiek rond dat de gemeente Meerssen geen armoede kent. Wij wisten wel beter. De gemeente Meerssen mocht dan armoede niet kennen, hij was er wel. Symptoom daarvan was de Ruggesteun. We hebben ons sterk gemaakt voor financiële steun aan de Ruggesteun en die is er ook gekomen. Het is inmiddels een stichting die meer doet dan alleen helpen met het voorzien in de dagelijkse levensbehoeften. Helaas kan de gemeente Meerssen niet meer zonder. Er komt zelfs steeds meer armoede. Het gat tussen mensen die het heel goed hebben en mensen met wie het een stuk minder gaat, wordt alleen maar groter.

De groeiende aandacht voor armoede heeft ook geleid tot grotere belangstelling voor mensen met schulden. Schuldhulpverlening is volop in ontwikkeling en de gemeente Meerssen pakt dat ook op in het verband van de Sociale Dienst Maastricht/Heuvelland. KIJK!!! blijft dat proces goed volgen. Leven in schulden gaat vaak over van ouders op kinderen. Wil de samenleving gezonder worden dan zal ze ook moeten investeren in het onderbreken van die keten. Het is te gemakkelijk om te denken dat mensen zo’n knop gemakkelijk omzetten en opeens schuldenvrij gaan leven. Daar hebben ze in de meeste gevallen hulp bij nodig.

Reacties zijn gesloten.