Armoede in de gemeente

KIJK!!! organiseert op woensdag 21 januari voor leden en belangstellenden een bijeenkomst over armoede in de gemeente Meerssen. De bijeenkomst is in het parochiehuis achter de Basiliek aan de Markt in Meerssen en begint met een inloop om 19.30. Vanaf 20.00 uur zijn er sprekers van onder andere sociale dienst Pentasz en voedselbank de Ruggesteun die weten hoe het er met de armoede in de gemeente voorstaat. En wat daaraan zou kunnen verbeteren. Natuurlijk is er ook ruimte voor debat.

De fractie van KIJK!!! in de gemeenteraad is ook aanwezig. De fractie heeft het afgelopen jaar sterk gepleit voor extra – financiële – steun aan de Ruggesteun. Die is er gekomen. Ook pleitte ze voor verbetering van het armoedebeleid in de gemeente. Als gevolg daarvan komt er eind januari in de gemeenteraad een nieuwe beleidsnota Armoede aan de orde.

Reacties zijn gesloten.