Armoedebeleid

November staat al bijna voor de deur. Voor KIJK!!! staat deze maand onder andere in het teken van de behandeling van de gemeentelijke begroting. We gaan ons dan extra sterk maken voor mensen die het moeite hebben om de eindjes aan elkaar te knopen. Beter armoedebeleid heeft de afgelopen maanden hoog op onze agenda gestaan. Gevolg: het College heeft vooral ook op aandringen van KIJK!!! toegezegd in januari 2015 met concrete voorstellen voor verbetering van het armoedebeleid te komen. De weg naar financiële ondersteuning en in natura moet gemakkelijker te vinden zijn en er moeten – indien nodig – meer middelen beschikbaar komen.
Op onze inzet kunnen rekenen:
– Mensen met een minimuminkomen
Daarbij ligt onze focus op kinderen/jeugdigen. Zij moeten de kans krijgen hun talenten goed te ontwikkelen en mee te doen in hun leefomgeving, zowel op school als met sport en cultuur.
– Mensen met schulden of in de aanloop daar naartoe.
Vroeg signaleren en melden kan voorkomen dat het uit de hand loopt. Hulp moet snel gemobiliseerd kunnen worden.
– Werkende armen.
Ze hebben een baan  maar worden snel over het hoofd gezien en vergeten, mensen die net genoeg verdienen om daarmee buiten alle regelingen voor ondersteuning te vallen.
We maken ons sterk voor versoepeling van gemeentelijke regelingen, wanneer het gaat om de aanvraag van financiële ondersteuning. Daarnaast moet de gemeente de contacten met voedselbank, scholen, verenigingen, buurten en dorpen versterken om mogelijk ook via hen – de privacy moet wel gewaarborgd zijn – de helpende hand uit te kunnen steken. En natuurlijk volgen we kritisch de gang van zaken rond de nieuwe zorgtaken van de gemeente. Niemand verdient armoede, eenzaamheid of tekort aan zorg.  De gemeente Meerssen is een welvarende gemeente. Daar mag niemand in de kou blijven staan!

Reacties zijn gesloten.