Basisinkomen

Basisinkomen volgens EinsteinKIJK!!! wil binnenkort in de gemeente Meerssen het basisinkomen onder de aandacht van college en gemeenteraad brengen. Er zijn elders al positieve ervaringen mee opgedaan en steeds meer gemeenten in Nederland willen ermee experimenteren. Die experimenten richten zich nu vooral op mensen die al langer een uitkering krijgen. Aan een basisinkomen zijn geen verplichtingen verbonden en het is mogelijk iets bij te verdienen. Argumenten voor zo’n basisinkomen tegenover een uitkering zijn: minder (soms prijzige) bureaucratische rompslomp, minder stress en meer rust voor mensen om op zoek te gaan naar (vrijwilligers)werk. Het wegvallen van dwang, drang en dreiging zou mensen de rust geven om gemakkelijker hun weg naar zinvolle bezigheid te vinden. KIJK!!! gaat zich nu eerst zelf verder verdiepen in de voordelen en nadelen van een basisinkomen. Vervolgens gaan we op zoek naar draagvlak in de raad. Mogelijk mondt dit traject uit in een initiatiefvoorstel aan college en gemeenteraad.

Reacties zijn gesloten.