Bont en blauw

“De Meerssense politiek”, alsof er geen nuances mogelijk zijn. “Coalitie en oppositie”, alsof er geen nuances mogelijk zijn. In de berichtgeving over de politiek in de gemeente Meerssen ligt óf het accent op het conflict óf alles wordt op één hoop geveegd. Dat is schadelijk, ook voor KIJK!!!
Op de een of andere manier slaagt KIJK!!! er niet in duidelijk te maken dat wij aan al het gedoe niet wensen mee te doen en dat ook feitelijk niet doen. Wel zitten we stevig in het debat. Maar altijd gericht op en in dienst van de inhoud. Op hun beurt hebben de media blijkbaar geen zin in een zoektocht naar de nuance in de Meerssense politiek. En op die manier dragen ze – journalistieke taak – niet bij aan het schetsen van de werkelijkheid, het vinden van de waarheid, het blootleggen van wat er feitelijk speelt en – vooral ook! – ieders rol daarin. En dat is écht veel meer en veel beter dan de ruzies, gekwetste ego’s, het wantrouwen, eigen gelijk, de betweterij en het vergelijkbare spul dat in de media zo’n prominente plek krijgt.
Dat is jammer want de burgers van de gemeente Meerssen verdienen meer dan voeding van het idee dat ze in een gemeente met een politiek twijfelachtig imago wonen. Aan het doorbreken van het vicieuze cirkeltje dat Dagblad de Limburger in de krant van vandaag signaleert werken de media absoluut niet mee. En dat zou dus kunnen door meer de nuance te zoeken.

Paul Jansen, fractievoorzitter

Reacties zijn gesloten.