Boodschap van solidariteit

Afgelopen week zijn we opgeschrikt door de hoeveelheid water die niet alleen door de Geul en Maas heeft gestroomd, maar ook door andere delen van Meerssen. Er zijn nog steeds straten en kelders die kampen met het overstroomde water. Afgelopen vrijdag was de situatie erg kritiek waarbij nog meer delen van Bunde en Geulle dreigden onder te lopen, met grootschalige evacuaties tot gevolg.

Deze gebeurtenissen hebben veel los gemaakt bij ons in de gemeenschappen: angst, verdriet, frustratie en onzekerheid maar ook moed en solidariteit van burgers in Meerssen en van ver buiten onze gemeentegrenzen. Opluchting was er bij degene die het droog hebben gehouden, terwijl voor hele straten in onze gemeente de schade enorm is en er veel werk en onzekerheid te wachten staat.

Als KIJK!!! willen we ons medeleven uitspreken met al die mensen die schade hebben. We willen ook een hart onder de riem steken en waar mogelijk ondersteuning bieden waar het gaat om de hulp en informatie die de gemeente biedt. U kunt ons benaderen als u problemen heeft met informatie en hulpvoorziening. Zulke signalen kunnen we oppakken binnen de raad en ze extra belichten.

Ook zal er een grondige evaluatie plaatsvinden en daarbij is uw feedback over verbeteringen zeer waardevol. Dit kan ook feedback zijn over wat goed is gegaan. Wat KIJK!!! betreft zal deze evaluatie zich niet alleen richten op het verbeteren van de crisisaanpak, maar ook op de vraag hoe het waterbeheer en wonen zo ingericht kunnen worden dat er meer duurzame oplossingen komen voor extreme weersomstandigheden.

Reacties zijn gesloten.