Breed programma

De uitkomsten van de eerste openbare consultatieronde voor de vorming van een nieuw college liggen in lijn met wat KIJK!!! zich daarbij voorstelde. Een zo breed mogelijk samenwerking in de raad op basis van een strategisch programma voor de periode 2014-2018. Er gaat bovendien een niet aan de gemeente gebonden informateur met bewezen bemiddelingsvaardigheden aan de slag die onderzoekt of dat mogelijk is. Mocht dat niet het geval blijken dan doet hij een voorstel voor een zo breed mogelijke coalitie. De partijen gaan nu aan de slag met het verzamelen van voor hen belangrijke thema’s voor het collegeprogramma en een goede samenwerking in de raad. Ook kunnen zij dan met de informateur spreken over andere onderwerpen. Denk dan aan mogelijk verstoorde verhoudingen als gevolg van de gebeurtenissen in het afgelopen jaar. Niet alle partijen zijn bijvoorbeeld gelukkig met de manier waarop BRUG-M campagne heeft gevoerd en zijn plotselinge omslag naar het pleiten voor goede samenwerking.

Reacties zijn gesloten.