Daar kun je iets mee

Gisteren verzeild geraakt in een gesprek op Facebook*. Althans, laten we het een gesprek noemen. Iemand had een foto uit de Limburger geplaatst. Daarop het artikel met de kop Nieuwe affaire in Meerssen. Subkoppen: Voorman BRUG-M in opspraak – Partijtop schakelt recherchebureau in – Spoedoverleg.
Daaronder al rap een aantal reacties die veel zeggen maar waar je niets mee kunt. Denk aan “Schone schijn. Kale kak.” En “Ik zeig al joare dat de politiek hie in meersje neet deugt.” Er sprong er in eerste instantie één uit die mij wel aansprak: “Ik denk dat ze iedereen weg moeten sturen en gewoon weer wethouders van buitenaf moeten nemen, dit werkte 2 jaar geleden perfect!!” Vooral vanwege dat wethouders van buitenaf. Iedereen wegsturen leek me een beetje erg rigoureus en ook nergens voor nodig. Ik reageerde met: “KIJK!!! Is het gedoe al jaren meer dan zat. Waarom stemmen de inwoners van de gemeente steeds weer op partijen waarvan ze onderhand kunnen weten dat het risico op gedoe dan groot is?”

Eén antwoord op die vraag: “tjeh Paul Jansen…….doa moos de veur in Meersje gebore zeen um dát te begriepe …….`t kupke en hertsje zeen nog neet gans transparant …….doa werrike veer nog aan.” Ik legde dat maar uit als “Sorry, we doen weliswaar ons best maar het wil nog niet helemaal lukken met verstandig worden.” en niet als “Jij bent niet van hier, dus jij gaat dat ook niet begrijpen.” Dat had gekund, want ooit zei een collega-politicus tegen me: “Paul, wat ik nou niet begrijp, dat is dat jij je zo inzet voor de gemeente. Je bent niet eens van hier.” Het voelde op dat moment als: “Waar bemoei jij je eigenlijk mee?” Ik heb er verder geen antwoord op gegeven. Meerssen is de gemeente waar ik woon en dat leek me eigenlijk voldoende reden me er druk over te maken.
Maar goed, terug naar dat gesprek Facebook. Ik blijf erbij dat ik niet begrijp dat de burgers van de gemeente Meerssen blijven stemmen op partijen die garant staan voor gedoe. Omdat ze uit een politieke cultuur komen waarin je elkaar tegenwerkt in plaats van samen te werken. Het werd herkend. “Luuj in de road vinge zichzelf ineins gans gèt. De meiste weite en kinne gaar niks.” En “Ik hoop dat de inwoners van Meerssen iets beter gaan nadenken alvorens ze volgende keer het stemhokje instappen.” Ik waagde het KIJK!!! naar voren te schuiven als partij die niet belast is met de geschiedenis van fusie en kernen die met de ruggen naar elkaar staan. Een partij die geen vetes kent en niet op de man speelt.
Uiteindelijk bleven in het gesprek alleen S. en ik over. S. maakte zich oprecht zorgen over MeerssenWest en over hoe het daar reilt en zeilt. Hij schreef onder andere: “paul in west klinkt altijd muziek en er is altijd feest. maar ook zou er altijd een wijkteam moeten zijn welke praat met en voor burgers. Neem klachten serieus en wees niet terughoudend! Kapsel het gezwel in en geef geld uit aan theraphie. Met andere woorden West vraagt om hulp al jaren! Verdeel de problemen over heel meerssen en iedereen zal zich welkom voelen en hun voortuin vegen!” Ik zou nog wel eens rustig met S. willen praten. Nu heb ik hem teruggeschreven: “Ik neem je adviezen mee. Ik neem contact op met de gemeentelijke opbouwwerker.” En dat ga ik maandag doen.
Overigens gebeurt er in en rond MeerssenWest meer dan er zichtbaar is, maar toch …… Ik was blij dat er uiteindelijk uit het geklaag, gegrom, gevloek en alle scepsis nog een stem naar voren drong van een burger met een boodschap waar je als politicus iets mee kunt.

*Ik heb het gesprek op Facebook moeten samenvatten. Daardoor zijn sommige citaten iets uit het verband opgenomen. Het ging me om de strekking.

Paul Jansen, fractievoorzitter KIJK!!!

One comment

  1. Wilbert Peereboom schreef:

    Een artikel waar ik me wel in kan vinden. Ik woon in Rothem en ben een geboren Maastrichtenaar. In die zin dus ook niet ‘van hier’. Ik woon er graag. Politiek gezien is het voor mij rationeel niet te volgen. Dat je misschien van oudsher een politieke voorkeur hebt en dat je sommige mensen beter kent dan anderen, mag voor mij in dorpspolitiek best een doorslaggevende reden zijn om je stemkeuze te bepalen. Het is niet mijn afweging, maar daarmee is deze nog niet verkeerd. Dat je vervolgens op mensen blijft stemmen waarvan het bijna vooraf is uit te tekenen, dat ze ‘oud gedrag’ gaan vertonen is voor mij onbegrijpelijk. Het leidt tot helemaal niks en het heeft ook nog tot niks geleid.
    Denk aan de gemeenschap en laat daar je stem door bepaald worden. Laat je door programma’s leiden en niet door de mensen…..