De macht van dovemansoren

Eergisteren tijdens de raadsvergadering mijn grote zorg over de financiële toekomst van de gemeente Meerssen uitgesproken. De nieuwe coalitie heeft dinsdag 30 juni een akkoord gepresenteerd dat op geen enkele manier inzicht geeft in hoe ze de financiële houdbaarheid van de gemeente wil borgen. Ook tijdens de raadsvergadering van gisteren kwam er niet meer dan vaagpraat. Het aantal door de coalitiefracties aangevraagde schorsingen sprak boekdelen over het gebrek aan duidelijkheid, eensgezindheid, overeenstemming en overtuigingskracht.
KIJK!!! heeft voor de zoveelste keer sinds 2010 naar voren gebracht dat er flinke keuzes moeten worden gemaakt. De sinterklaastijd is voorbij. Het op hun wenken bedienen van kiezers met cadeautjes moet voorbij zijn. De vraag is alleen of de politici van partijen als Focus en PGM zich losser durven te maken van hun cliënten in hun achterban en meer durven op te komen voor de financiële situatie waarin de gemeente zich bevindt. En dus voor het algemeen. Zo lijkt nog altijd de Parel open te moeten blijven terwijl die de gemeente 140.000 euro per jaar kost. Bij een bezoekersaantal van 20.000 op jaarbasis is dat 7 euro per kaartje. Voor 2016 alleen al schijnt er door de gemeente voor rond de 2 miljoen euro aan klappen geïncasseerd te moeten worden. Jeugdzorg in de gemeente Meerssen gaat in het kader van de drie Ds iets meer dan 30 procent van het nu beschikbare bedrag inleveren. En er valt nog wel meer ellende te melden.
Onze conclusie is dat uiteindelijk vooral de huizenbezitter in de gemeente via de ozb gaat betalen voor het dichten van de financiële gaten. En dat terwijl de VVD, nu lid van de coalitie, altijd heeft beweerd dat de ozb geen sluitpost op de begroting mag zijn. Gelukkig hebben we gisteren vastgelegd dat incidentele meevallers en geld dat we overhouden op de jaarrekeningen voortaan zonder discussie rechtstreeks de algemene reserve ingaan – in elk geval zo lang we geen sluitende meerjarenbegroting hebben – en die mag enkel gebruikt worden om structurele kostenbesparing te bereiken. Nou nog hopen dat deze coalitie geen greep doet in de zogenoemde Essentgelden die ons nu nog jaarlijks relatief vaste inkomsten bezorgen.
Focus en PGM zijn nu dik een jaar aan het regeren, eerst met BRUG-M en nu dan met de VVD. En de financiële situatie is alleen maar verslechterd. Niet helemaal aan hen te wijten maar dat er tegenvallers aan zaten te komen, was te voorzien. Weer zijn enkele serieuze en geldverslindende dossiers – al sinds 2012 onder de loep – in de koelkast gezet. Denk aan zaken als gemeenschapshuizen, sportaccommodaties, gebouwen, de Parel, subsidiebeleid en dergelijke.
En natuurlijk wil KIJK!!! dat de leefbaarheid van de kernen de volle aandacht heeft. Al sinds 2010 pleiten wij voor het opzetten van stevige dorpsraden die kernontwikkelingplannen schrijven en mee uitvoeren. En daar budget voor krijgen. Maar mag het allemaal wat minder kosten? In het belang van de hele gemeente en de financiële gezondheid ervan. Vorig jaar kwam de wethouder van financiën nog met een fraai verhaal en de toezegging van repressief toezicht weg bij de provincie.
Of dat nu weer gaat lukken? Ik ben er bang voor. Ik denk dat de provincie vooraf een vinger in de pap gaat steken. Toch zijn er partijen in de gemeenteraad die dat risico willen nemen. Met een krappe meerderheid van één stem in de raad (9/17). En zoals gisteren helaas bleek met dovemansoren voor een heel redelijk voorstel van de grootst mogelijke minderheid (8/17). Het lijkt slechts de macht van het getal die telt. Niet de zorgvuldige besluitvorming. Maar dat hebben we de afgelopen weken al vaker mogen constateren.

Paul Jansen, fractievoorzitter KIJK!!!

Reacties zijn gesloten.