De tijdelijke* beleidsmaatregel MAA

Foto door Kelvin Jahae

Vorige week besloot het Ministerie van Infrastructuur en Milieu dat Maastricht Aachen Airport tijdelijk de volle lengte van de startbaan mag gebruiken. KIJK!!! plaatste dat op de agenda van de raadsvergadering van 14 december en BRUG-M had een motie voorbereid. Wij vonden het zeer ongepast dat die maatregel kwam terwijl de gemeente nog niet eens antwoord had op haar brief van 16 januari 2017. In die brief schrijft de gemeente onder andere dat ze vreest voor geluids- en fijnstofoverlast en dus voor de gezondheid van haar inwoners.
Wij vinden dat de landelijke overheid de gemeente Meerssen niet serieus neemt als het om MAA gaat. We wilden krachtig reageren en proberen de positie van de inwoners van de gemeente Meerssen in het dossier te versterken. Maar het bleek tijdens de raadsvergadering niet mogelijk om alle fracties op één lijn te krijgen voor een protest tegen de tijdelijke  beleidsmaatregel. Terwijl die uit de lucht kwam vallen en door de afwikkeling van de normale procedure heen fietst. Wij vonden en vinden het een onverhoedse overval.
Tijdens de vergadering heeft Paul Jansen raad en college opgeroepen om hierin  gezamenlijk op te trekken. Maar in plaats daarvan leverde de motie van Brug-M een alternatieve motie van de coalitie op. Dit leidde tot een splitsing in de raad. (Daar gingen we weer.)
Het doel van Paul Jansen om nú een protest te laten horen tegen de tijdelijke beleidsmaatregel en tijdens een volgende vergadering uitgebreider met elkaar te praten over hoe we als fracties tegenover MAA staan werd door de coalitie niet opgepikt. In plaats van een inhoudelijk debat over het niet nakomen van afspraken, stelde de heer Wagenaar aan elke fractie de provocerende vraag of deze ‘voor of tegen het vliegveld’ is. Niet om de raad te verbinden maar om raadsleden voor het blok te zetten. MAA is een complex dossier en dan is zo’n vraag van FOCUS natuurlijk belachelijk. Paul Jansen heeft geprobeerd uit te leggen dat nuance hier op zijn plaats is. Je kunt daar dus niet eenvoudigweg ja of nee op antwoorden. Hij verwees daarbij onder andere naar een interview bij MeerVandaag in de rubriek MeerPolitiek. En hier kunt u lezen wat Paul Jansen tijdens de raadsvergadering van 12 januari 2017 heeft gezegd over het vliegveld.
Maar, deze vraag had natuurlijk ook niets te maken met de motie van BRUG-M die bedoeld was om een stevig signaal naar de rijksoverheid af te geven. Omdat deze de procedure niet volgde, ons overviel met de tijdelijke beleidsmaatregel en nog steeds niet gereageerd had op de brief van de gemeente.
Waar ging het de coalitiepartijen uiteindelijk om? FOCUS, VVD en PGM zagen door de stevige toonzetting van de motie en de vraag aan het ministerie de tijdelijke maatregel te heroverwegen, de werkgelegenheid op MAA in gevaar komen. Daarbij volledig voorbijgaand aan de risico’s voor de gezondheid van de inwoners van de gemeente Meerssen.
Voor FOCUS is het klaarblijkelijk óf het een, óf het ander en niet je inzetten voor én/én. De VVD vond dat het rendabel maken van het vliegveld prioriteit heeft. Wij vragen ons af hoe de inwoners van Rothem daar over denken. Resultaat: een motie van de coalitie, met 9 tegen 7 stemmen aangenomen, waarin de raad van de gemeente Meerssen haar teleurstelling uitspreekt. “Nee, we zijn niet boos, we zijn een beetje teleurgesteld.
Overigens waren er maar 7 stemmen tegen, omdat Andreas Pohle van KIJK!!! zich van stemming onthield. Hij werkt op dit moment bij een bedrijf op MAA en we wilden absoluut de schijn van belangenverstrengeling voorkomen.

Wat we de afgelopen weken weer gezien hebben is dat coalitiepartijen verveeld raken als de debatten in de raad inhoudelijk worden en meer diepgang krijgen. Ze vinden het dan al snel gezeur, zetten de hakken in het zand en haken af. De reflex van de coalitie op diepgang is kiezen voor zwart/wit, vooral wegblijven bij de inhoud en vermijden dat je via dialoog en debat tot breed gedragen besluiten komt. Besluiten waar alle inwoners van de gemeente Meerssen iets aan hebben en waar het algemeen belang mee gediend is. Nou, met teleurstelling alleen koop je echt helemaal niets in dit dossier.

* tijdelijk wil zeggen: ‘totdat de definitieve komt.’

Reacties zijn gesloten.