De toekomst van Meerssen

Op woensdag 23 november organiseert KIJK!!! een thema-avond over de mogelijke samenwerking van de gemeente Meerssen met Maastricht en Valkenburg aan de Geul. De bijeenkomst begint om 20.15 en is in Ontmoet Anna aan het Stationsplein in Meerssen. Niet-leden van KIJK!!! zijn ook van harte welkom.

Inleider is René Peusens, Programmamanager Veerkrachtig bestuur bij de provincie Noord-Brabant. Hij spreekt op persoonlijke titel. Na zijn inleiding kunnen aanwezigen in gesprek gaan met een panel. Daarin Odile Wolfs, burgemeester van de gemeente Onderbanken, Jo Bisscheroux, wethouder van de gemeente Eijsden-Margraten, Paul Jansen, voorzitter van de fractie van KIJK!!! in de raad van de gemeente Meerssen en René Peusens. Het panelgesprek staat onder leiding van Ingmar Koch, lid van de steunfractie van KIJK!!!.

Onderbanken heeft besloten te fuseren met de gemeenten Schinnen en Nuth. Eijsden-Margraten heeft een fusieproces achter de rug.

Centrale vraag zal zijn hoe de burgers te betrekken bij het proces dat mogelijk leidt tot samenwerking of fusie. Daarnaast: Kunnen we eigenlijk nog wel zelfstandig blijven? Ook staan we stil bij de vraag van wat voor grotere gemeente we eventueel deel uit willen maken. Waarmee moet die gemeente zich onderscheiden? Welke speerpunten van beleid heeft ze? Hoe krijgen die vorm? Hoe houden we de dorpen en buurten leefbaar in een gemeente die veel groter is dan we gewend zijn? Hoe houden we de mensen gelukkig in hun eigen omgeving? En hoe kunnen we ervoor zorgen dat we in de relatie met Maastricht als veel grotere gemeente niet ondergesneeuwd raken? KIJK!!! adviseerde tijdens een raadsbijeenkomst op 14 september jl. dat voor elk van de drie gemeenten een analyse van sterkten/zwakten en kansen/bedreigingen wordt gedaan. Waar vullen we elkaar aan en waar zijn er overlappingen? Daarnaast deden we met een brief nog wat aanbevelingen aan het college. Deze kunt u hier lezen.

Voorafgaand aan de bijeenkomst houdt KIJK!!! een algemene ledenvergadering. Deze begint om 19.00 uur precies en eindigt om 20.00 uur.

Reacties zijn gesloten.