Dreigende armoede signaleren

Armoede trekt op dit moment volop aandacht. Voedselbanken hebben de afgelopen weken kunnen rekenen op grote steun. In Limburg maakte de actie van L1 veel los. Ook de Ruggesteun in de gemeente Meerssen ontving meer giften dan vorige jaren. Meer dan we verwachten blijken mensen in staat ook naar het lot van anderen te willen kijken. Ondanks de individualisering en de neiging vooral het eigen belang een dienst te willen bewijzen. Dat geeft de burger moed.
Maar, beter zou het zijn als we ervoor zorgen dat armoede geen of minder kans krijgt. Dat vraagt om handelen aan de voorkant van het probleem. Er zijn allerlei regelingen voor mensen die met armoede te maken krijgen. Maar die zijn vaak onvoldoende bekend en ze worden meestal ingezet als het kwaad al is geschied. In 2015 wordt de gemeente verantwoordelijk voor veel meer sociale taken dan voorheen en de aanpak ervan verandert. Belangrijk kenmerk daarvan is juist het voorkomen van problemen. Dat vraagt vooral om vroeg signaleren ervan. Dat is bijna nog belangrijker dan iets doen aan armoede als die er al is. Dus als het college binnenkort voorstellen voor beter armoedebeleid doet, verwachten wij vooral ook goede voorstellen voor het tijdig signaleren van dreigende armoede. Nu leven 400.000 Nederlandse kinderen in of op de rand van armoede en dat is onverdraaglijk.

Reacties zijn gesloten.