Dubbel interview met wethouders Gerard IJff en Peter Hovens

KIJK!!! heeft IJff en Hovens geïnterviewd, om te vragen naar hun resultaten en uitdagingen voor de gemeente Meerssen. Ook zijn beiden lid van de PvdA, een van de grondleggers van KIJK!!! dus heeft KIJK!!! ook gevraagd waarom een partij als de PvdA relevant is voor Meerssen.

Peter Hovens (links) en Gerard IJff (rechts)

Beide wethouders zijn het erover eens dat een van hun voornaamste taken is geweest omte helpen rust te brengen in de gemeenteraad. Hovens: “Meerssen had te maken met veel opgestapte wethouders en dat is funest voor het vertrouwen in de raad”. Er was een grote behoefte deze onrust te beëindigen, ook bij de coalitie partijen Lokaal DNA, CD, Focus en natuurlijk KIJK!!!. IJff heeft de coalitie als een warm bad ervaren. “Dat betekent dat je als wethouder goed kan functioneren omdat er vertrouwen is”. Beiden vinden dat het aan de toekomstige raad is om deze goede manier van samenwerken te continueren.

De wethouders kijken met voldoening terug op wat de gemeente bereikt heeft het afgelopen jaar. Op bijna al hun werkterreinen hebben ze vooruitgang kunnen boeken, dankzij de inzet van ambtenaren, raadsleden en inwoners. In Meerssen was al veel redelijk goed geregeld. IJff:Ik zou de gemeente een zeven en een half geven; de voorzieningen zijn op orde, alle wegen liggen er goed bij en de gemeente pakt haar taken op. Dus je krijgt veel waar voor je geld”. Hij ziet ook dat een aantal langlopende zaken opgelost zijn of beter op de rails staan. Er zijn ook stappen gezet in enkele zaken waar KIJK!!! zich grote zorgen over maakt, zoals op het gebied van klimaat en wonen.

Als uitdagingen zien je de toekomst van Maastricht Aachen Airport, het waterprobleem urgent houden bij alle andere overheden, en verborgen armoede. Er kan grootschalig geïnvesteerd worden in gemeenschapsvoorzieningen volgens Hovens: “Meerssen heeft meer financiële reserve dan nodig is. Met slimme investeringen kunnen we onze exploitatielasten verminderen”.

Beiden wethouders zijn optimistisch over de toekomst van Meerssen. Peter is als wethouder verantwoordelijk voor de financiën:De financiën zijn op orde, hoewel dit een arbeidsintensieve taak is, was dit niet zo moeilijk te realiseren. Ik ben met enige voorzichtigheid optimistisch over de financiële toekomst van de gemeente. Meerssen kan ook volgens beiden zonder problemen zelfstandig blijven de komende jaren. Hovens: “De eerste prioriteit moet zijn rust en zekerheid te garanderen voor het ambtelijk apparaat en de inwoners. Over een paar jaar staat Meerssen nog steviger in haar schoenen omdat de verbetering van de organisatie nog gaande is. Het is belangrijk te beseffen dat onderzoek toont dat gemeentelijke herindelingen geen financiële winst opleveren”.

Beiden pleiten om door te zetten met het stimuleren van een open, luisterende houding bij ambtenaren. Wethouders (en raadsleden) zijn een rolmodel voor een naar buiten gerichte gemeente die naar de samenleving toegaat.

Ook zien beiden voordelen van een lidmaatschap van een landelijke partij voor de lokale politiek. Naast het opdoen van kennis, biedt het een schat aan ervaring. Een partij die verbonden is aan een of meerder landelijke partijen heeft mensen die een netwerk van contacten hebben opgebouwd op verschillende niveaus. De gemeente is ook afhankelijk van de besluiten die bij de provincie en op nationaal niveau worden genomen. Hovens en IJff hebben een groot netwerk en korte lijntjes naar partijgenoten die op de verschillende niveaus politiek actief zijn.

En stemmen op een linkse, progressieve partij maakt een verschil. IJff: “Ook voor kiezers op lokaal niveau maakt het wel degelijk een verschil waarop ze stemmen, omdat partijen grote maatschappelijke problemen ieder vanuit hun eigen waarden agenderen. Ik denk dat progressieve linkse partijen een belangrijke rol te vervullen hebben in Meerssen”.

Dubbel interview wethouders Meerssen
Interview met Peter Hovens
Interview met Gerard IJff

Reacties zijn gesloten.