Duidelijkheid

Even voor alle duidelijkheid, KIJK!!! is niet betrokken bij coalitieonderhandeling. Focus heeft na het stuklopen van de samenwerking met BRUG-M het initiatief voor de vorming van een coalitie naar zich toegestrokken en is gesprekken aangegaan met PGM en VVD. Wij zijn daarvoor niet uitgenodigd.
KIJK!!! staat ook op het standpunt dat eerst alle partijen weer met elkaar aan tafel moeten gaan zitten. Vooral om eens goed met elkaar door te praten waarom het bestaande coalitieakkoord in de handen van BRUG-M, Focus en PGM niet tot een succes kon leiden. En wat er nodig is om voor de komende jaren wel een solide coalitie te vormen. Het bestaande akkoord is inhoudelijk boterzacht gebleken, iedereen kon er alle kanten mee op. En ook de financiële onderbouwing bleek van bladerdeeg.
Dat is precies wat wij er een jaar geleden ook van vonden. En toen bleek er achter onze rug om ook al een college te zijn geformeerd zonder dat dat nog even in het brede overleg besproken was. Plus dat wij de aanpak van het dossier handhaving principieel anders wilden insteken. Wij waren en zijn nog steeds van mening dat het politieke klimaat in de gemeente Meerssen om harde afspraken vraagt, liefst uitgevoerd door wethouders van buiten. In elk geval door wethouders die ons aller instemming kunnen hebben.
Dus, nogmaals: KIJK!!! staat op dit moment aan de zijlijn en blijft zwaar twijfels houden over de vorming van een solide coalitie zonder dat daaraan breed overleg is voorafgegaan. En dan moeten er op een aantal dossiers stevige afspraken liggen. En er moet de wil zijn de financiën van de gemeente écht op orde te krijgen. Wij hebben het afgelopen jaar sterk de indruk gekregen dat aan de voorkant van bezuinigingsprocessen onvoldoende wordt geïnvesteerd in begrip en een gevoel van urgentie bij burgers en ondernemers. En dat sommige partijen het lastig vinden de rug recht te houden als ze de hete adem van belanggroepen in de nek voelen.
Alles bij elkaar opgeteld, voor KIJK!!! zijn er onvoldoende mogelijkheden tot harde afspraken. Tenslotte: wij hebben geleerd van het verleden dat het onverstandig is partijen uit te sluiten. Wij doen pas weer mee als we er zeker van zijn dat dat niet gebeurt. Dat is onze eigen keuze.

Reacties zijn gesloten.