Een stabiel bestuur? Daar werken wij aan!

KIJK_2014_flyerA6_1bestuur

Alle gemeentes, ook de onze, staan in de komende vier jaar voor grote, nieuwe opgaven. De zorg voor de jeugd, zieken en gehandicapten en de sociale werkvoorziening springen eruit: de gemeente moet het allemaal gaan verzorgen. Daarvoor zijn volgens KIJK!!! drie dingen nodig:
een zakelijke en op de inhoud gerichte gemeenteraad; politici die het belang van álle inwoners dienen en een gemeente Meerssen die een sterke speler in de regio wil zijn.

In de afgelopen periode heeft KIJK!!! in de coalitie ervoor gezorgd dat:

  • de ambtenaren klaar zijn voor deze grote opgaven
  • er gekeken is wat de gemeente met het beschikbare geld moet en kan doen
  • de gemeente zich bezig houdt met de belangen van ons allemaal en niet die van een enkeling
  • de gemeente zich meer bezig houdt met het helpen van mensen dan met het regelen van dingen
  • de gemeente afspraken beter naleeft en optreedt wanneer anderen afspraken schenden

Waar wil KIJK!!! samen met u naar toe?

  • Vindt u ook dat emotie in de politiek niet mag afleiden van waar het werkelijk om gaat: het algemeen belang?
  • Wilt u ook een blijvend zelfstandige gemeente Meerssen, die nauw samenwerkt met de buurgemeenten?
  • Verwacht u bij de gemeente ook een professioneel team van ambtenaren en bestuurders?
  • Bent u ook bereid om mee te denken en uw stem te laten horen over plannen voor uw buurt of dorp?

Hebt u zelf nog meer ideeën voor de toekomst? Meld ze hieronder.

Reacties zijn gesloten.