Even wat zaken op een rijtje

Voor de jongste raadsvergadering hadden we een amendement en drie moties voorbereid. Geen ervan haalden de eindstreep maar leidden wel tot belangrijke toezeggingen van het college. Vooral belangrijk vinden we dat de gemeente Meerssen zich aansluit bij Maastricht om te proberen hoe het zogenoemde vertrouwensexperiment uitpakt. Om zo te kijken of er op termijn een – maar weinigen durven dat woord al uit te spreken – basisinkomen mogelijk is. Maastricht volgt daarin Utrecht dat net als een groeiend aantal steden af wil van de ingewikkelde en bewerkelijke regelgeving rond de bijstand. Er is daar in de wetgeving enige ruimte voor en als de staatssecretaris een beetje meewerkt kunnen we ermee aan de slag.

Ook zegde wethouder Van Rijswijk toe een plan voor de veiling en uitleen van kunst, die in het bezit is van de gemeente en die nu op zolders staat te verstoffen, aan de raad voor te leggen. Kunnen de burgers er tenminste van genieten.

Daarnaast kwam het doelgroepenvervoer – vervoer op maat voor mensen die daarvoor een indicatie hebben omdat ze beperkt zijn in hun bewegingsvrijheid – ter sprake. Dat wordt voortaan op provinciaal niveau aangestuurd door alle gemeenten in Limburg gezamenlijk. KIJK!!! en BRUG-M spraken de zorg uit dat de gemeenteraad daar te weinig bij betrokken zou zijn om het belang van de burgers van de gemeente goed te kunnen behartigen. Wethouder van Rijswijk beloofde dat de raad periodiek en vaker dan gepland was geïnformeerd zal worden over het succes en het falen ervan. En zo kan bijsturen.

Geen steun vonden we voor urgente maatregelen om de verkeershinder op de St. Catharinastraat in Ulestraten en de gevolgen daarvan nu meteen terug te dringen. Neemt niet weg dat nu eindelijk alle fracties wakker zijn als het om de problematiek daar gaat. Twee jaar trekken en duwen via moties over het weren van Zwaar Verkeer uit de kernen, een Integraal Verkeersplan voor Ulestraten, een debat over een brief van KIJK!!! in de raad en gesprekken met wethouder Houben en bewonerscomité’s lijken hun vruchten af te werpen. Net zoals we dat met armoedebeleid hebben gedaan. De aanhouder wint.

Veel gedoe is er in de raad over de manier waarop sommige besluiten genomen worden. Zoals het niet doorgaan van een onderzoek door de rekenkamer naar de overschrijding van de begroting van 12% voor de opknapbeurt van sporthal Marsana en het op de agenda van de raad plaatsen van het besluit over een nieuwe gymzaal voor Ulestraten. Het is nodig dat we nog eens goed kijken naar de manier waarop we met meerderheden en minderheden en stakende stemmen omgaan. Dat gaat ook gebeuren. De raad werkt hard aan de verbetering van de Kwaliteit van de Besluitvorming. KIJK!!! heeft daarin een voortrekkersrol en waarschijnlijk rolt binnenkort een eerste voorstel naar de raad. Ook wordt het Reglement van Orde nog eens goed onder de loep genomen. Waar zitten de verbeterpunten?

Ondertussen sleept de kwestie rond RTMe voort. Daar is niemand blij mee maar zolang voorzitter René van Druenen als houder van de zendlicentie op zijn paard blijft zitten, valt er weinig positiefs te verwachten.

Voor KIJK!!! is voor de komende tijd Leefbaarheid een belangrijk thema, evenals een blik in de wat verdere toekomst. De huidige Toekomstvisie voor de gemeente loopt tot 2020, er is sinds het schrijven daarvan bestuurlijk en wat betreft wet- en regelgeving en (sub)regionale en provinciale samenwerking tussen gemeenten veel gebeurd. Tijd om ons af te vragen hoe de nieuwe gemeente Meerssen er uit gaat zien. Hoe stellen onze burgers zich dat voor en zijn de politieke partijen in de gemeente in staat te doen wat ze moeten doen: stabiel bestuur leveren, het vertrouwen krijgen en geloofwaardig acteren in een samenleving die razendsnel verandert?

Reacties zijn gesloten.