Falen

krukken
Donderdag 17 december jongstleden was er weer raadsvergadering. Dit keer met een wel héél volle tribune. De waanzinnige OZB-verhoging van 36-41% zou immers ter sprake komen. Een volle agenda en een levendig debat leidden ertoe dat we pas de 18de om half twee naar huis konden.
Naar aanleiding van de enorme verhoging van de OZB hebben we de coalitie duidelijk gemaakt dat we vinden dat ze faalt. En vooral Focus en PGM, eerst samen met BRUG-M en nu met de VVD.
Ze falen omdat ze

  • geen stabiel bestuur brengen (één coalitie om zeep, twee wethouders weg)
  • zich niet los kunnen maken van hun achterban en geen échte beleidskeuzes durven te maken
  • er in zijn geslaagd dik 2200 burgers héél erg boos te maken

Verder hadden we moeite met twee dossiers die besproken werden naar aanleiding van enkele concrete conflicten tussen het gemeentebestuur aan de ene en SV Meerssen (1) en de initiatiefnemers voor vestiging van een hotel aan de Kruisstraat 9 in Meerssen (2) aan de andere kant. Een gemeenteraad zou zich niet met individuele gevallen bezig moeten houden omdat dan altijd het gevaar van cliëntelisme op de loer ligt. De raad behoort immers het algemeen belang te dienen.

Met betrekking tot het hotel geldt dat de raad in de volle breedte het belang ervan onderschrijft. Pijnpunt is het parkeren in het centrum door gasten en werknemers. BRUG-M bracht een initiatiefvoorstel op tafel waarmee een Heroverweging Parkeerbeleid 2009 uit de mottenballen werd gehaald. Dat maakt parkeren voor zakelijke initiatieven die kunnen zorgen voor een stevige economische impuls in het centrum onder (zeer) soepele voorwaarden mogelijk. Hoewel hier een persoonlijk belang aanleiding toe was hebben we voor het voorstel gestemd omdat het ook voordelen biedt voor andere ondernemers in het centrum en de economische kracht van het centrum kan versterken. Zelf dienden we nog een aangenomen – alleen BRUG-M stemde tegen – motie in die meer druk legt op het bereiken van een snelle oplossing van het conflict.

Wat betreft de kwestie met SV Meerssen steunden we een motie van de coalitie nadat duidelijk was dat de kern van het conflict ook andere verenigingen betreft. En dat oplossing van het conflict met SV Meerssen ook positief zou uitwerken voor alle andere verenigingen in de gemeente die in 2014, 2015 en 2016 met vandalisme te maken hadden of mogelijk nog krijgen. Ook daar werd door de raad druk gelegd op actie door het college.

Al met al was het een raadsvergadering in een reeks waarin we als KIJK!!! steeds nadrukkelijker cliëntelisme en het behartigen van deelbelangen door partijen signaleren en benoemen. En dan gaat het niet alleen om partijen van waaruit (ál te) duidelijke lijnen lopen naar kernen of verenigingen. Ons idee is ook niet dat het verkeerd is dat die lijnen er zijn, wel dat raadsleden daardoor in de verleiding komen er bij het nemen van besluiten de last van te voelen. Dat wil zeggen: onder druk gezet kunnen worden of moedwillig besluiten nemen om – met het oog op verkiezingen – hun eigen achterban gunstig te stemmen.

Overigens bereiken we met alle ellende mogelijk wel langzaam een situatie waarin we werken met wethouders die geen geschiedenis hebben met de politiek waarvan in het Rapport Engelen – wie niet voor mij is, is tegen mij en daar ben ik weer tegen – sprake is. Want gaat de VVD een wethouder in eigen gelederen vinden, afkomstig uit de eigen afdeling gemeente Meerssen? Guido Houben komt niet uit de gemeente, Berry van Rijswijk evenmin en de nieuwe wethouder namens de VVD? We gaan het zien.

Hadden de andere partijen in 2014 maar beter naar ons geluisterd. Maar ze moesten zo nodig laten zien dat ze het wel konden met mensen uit eigen kring.

Reacties zijn gesloten.