Geen brede samenwerking, wel een coalitie

Dinsdag 6 mei hebben de informateurs Schrijen en Meijers gerapporteerd over hun bevindingen. Resultaat van hun verkenningstocht is het bestuursakkoord Meer Uit Meerssen Halen van de coalitie BRUG-M, FOCUS en PGM. We hebben de drie partijen van harte gefeliciteerd met hun samenwerking en de informateurs bedankt voor hun inzet voor de gemeente. En de ambtelijke ondersteuning door Maxime Niesten was prima.
Het mag duidelijk zijn dat we niet gelukkig zijn met de conclusie dat een brede samenwerking niet mogelijk is gebleken. In de raadsvergadering van 22 mei aanstaande zullen we duidelijk maken welke positie we de komende tijd in willen nemen. We zijn in elk geval van plan een constructieve bijdrage aan het gemeentebestuur te leveren en zullen de plannen van de nieuwe coalitie op hun inhoud beoordelen.
Belangrijke thema’s uit ons politiek programma zijn in het bestuursakkoord opgenomen en dat is winst. Maar, we missen in het akkoord visie, concrete actie en streefdata en vinden de financiële onderbouwing zwaar onder de maat.
We vrezen dat er met enige regelmaat in de raad teveel debat nodig zal zijn voordat de coalitie tot concrete plannen en daden kan komen en dat waterige compromissen het gaan winnen van lastige, echte keuzes. En juist die zijn nodig om als gemeente financieel weer boven water te komen. En vooral ook om binnen enkele jaren de veranderende rolverdelingen tussen de rijksoverheid en de gemeente en tussen de gemeente en haar inwoners tot een maatschappelijk breed gedragen succes te maken. Met als belangrijkste opgaven voor de gemeente de verantwoordelijkheid te nemen voor de drie decentralisaties in het sociaal domein: jeugd, werk en zorg en de inwoners van de gemeente meer verantwoordelijkheid te laten nemen voor zichzelf, voor elkaar en de gemeente.
Ondanks onze vrees hopen we natuurlijk dat een en ander soepel zal verlopen. Wij wensen de coalitiepartijen in elk geval veel moed en wijsheid toe.

Reacties zijn gesloten.