Geld terug naar de burger

KIJK!!! (PvdA, GroenLinks, D66) stelt tijdens de begrotingsvergadering van donderdag 3 november de raad van de gemeente Meerssen voor om van 2017 tot en met 2019 de ozb niet steeds met 4,5% te verhogen. Daarvoor is in elk geval in 2018 en 2019 ruimte. Op dit moment onderzoekt de fractie waar in de begroting voor 2017 ruimte gevonden kan worden. Het gaat om ongeveer €140.000. Na de enorme verhoging van vorig jaar vindt de fractie dat de gemeente dit gebaar moet maken nu de rijksbijdragen voor 2017 tot en met 2020 meevallen.Daarnaast komt de fractie met een motie om burgers die – door verharding te verwijderen – hun tuin vergroenen te belonen. Hetzelfde geldt voor burgers die de regenwaterafvoer van hun huis afkoppelen van het gemeentelijk riool en het regenwater op eigen terrein opslaan of laten bezinken.
Ook doet de fractie voorstellen voor het openen van een breed debat over leefbaarheid, burgerparticipatie en burgerbegroting. Dit vooral in relatie met het verkennen van samenwerking of fusie met buurgemeenten. De fractie meent dat leefbaarheid van dorpen en buurten de komende jaren hét centrale thema wordt in de gemeentepolitiek. Hetzelfde geldt voor duurzaamheid. De factie wil daarom dat de reserve duurzaamheid met jaarlijkse stortingen structureel in stand wordt gehouden.
Omdat het tijd wordt dat de raad de hand weer eens in eigen boezem steekt, zal de fractie ook voorstellen dat de raad zich afvraagt of zij zich gedraagt zoals vastgelegd in de in 2014 raadsbreed aangenomen motie Nieuw Politiek Elan. Ook wil de fractie dat de raad zich buigt over de door het college voorgestelde verhoging van bijdragen aan de lokale omroep Meer Vandaag. KIJK!!! hecht er aan dat deze kwaliteit levert en redactioneel kritisch en onafhankelijk verslag doet van de politiek in de gemeente.

Reacties zijn gesloten.