Goede besluiten genomen

Tijdens de raadsvergadering van donderdag 25 mei is er voor de burgers duidelijkheid gekomen over het standpunt van de raad over het afsluiten van de Vliegveldweg. Geen van de fracties steunt de plannen om de Vliegveldweg geheel af te sluiten voor gemotoriseerd verkeer.
Ook besloot de raad dat de gemeente een nieuwe gymzaal bouwt in Ulestraten. Daarmee lost de raad een belofte in die al een jaar of acht, negen geleden gedaan werd. De bouw werd steeds weer uitgesteld omdat de zaal onderdeel was van een totaalplan dat tijdens de crisis alsmaar niet haalbaar en betaalbaar bleek voor Wonen Meerssen. Voor het realiseren van zorgwoningen gaan gemeente en Wonen Meerssen op zoek naar andere marktpartijen. Ook KIJK!!! steunde het besluit. We vinden weliswaar dat het voorstel van het college veel risico’s met zich brengt en financieel slecht en inhoudelijk zwak onderbouwd is, maar belofte maakt schuld. Wat KIJK!!! vooral over de streep trok was de actie die de school voerde. Soms moet je in de politiek een slecht onderbouwd plan steunen omdat je voelt dat de energie en vitaliteit van de gemeenschap een waarborg voor succes kunnen zijn. Daaraan geen ruimte geven vergroot het risico op falen.
Ook van belang was het besluit particuliere huizenbezitters goedkope leningen te verstrekken voor verbouwingen die hun huis meer levensloopbestendig maken en/of waarmee het energieverbruik vermindert. Het moet dan wel gaan om huizen waarin nu veel energie onnodig verloren gaat. KIJK!!! diende een amendement in. De gemeente moet zich in de publiciteit met haar aanbod vooral ook richten op jonge gezinnen om ze daarmee te verleiden tot vestiging in de gemeente. Er staan relatief veel oudere huizen te koop. Meer jonge mensen in de gemeente leidt tot een meer duurzame bevolkingsopbouw.
Tenslotte, de raad gaf het college het vertrouwen om in goed gesprek met betrokkenen, verspreid over de gemeente, jongerenontmoetingsplaatsen (JOP’s) in te richten. Er is in sommige dorpen en buurten weliswaar onrust over de vestiging daarvan maar de raad meent dat ze er wel moeten komen. Er is bij sommige groepen jongeren behoefte aan dat soort plekken. Daar moeten we als gemeenschap ruimte voor bieden. Het zijn per slot van rekening wel onze eigen kinderen. Het is vanzelfsprekend dat de gemeente ook aandacht geeft aan het voorkomen en beperken van overlast.

Reacties zijn gesloten.