Grote veranderingen

image

Belangrijkste nieuws van de afgelopen week was wel dat de gemeenten Meerssen en Valkenburg aan de Geul samen de – mogelijk gezamenlijke – toekomst gaan verkennen. Wij vinden dat een prima initiatief. Toevallig hadden we net met het bestuur van KIJK!!! het thema van onze najaarsvergadering vastgesteld: Het Nieuwe Meerssen. Centrale vraag: Kunnen we nog wel alleen verder?

Tijdens het congres van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten was er veel aandacht voor veranderende verhoudingen in de gemeenten. Burgers eisen bijna overal steeds meer en vaker een plek op in het beleid en de uitvoering daarvan. Ze willen en kunnen zelf meer verantwoordelijkheid nemen. De tijd dat het bestuur alles bepaalde is voorbij. De gemeentelijke organisatie wordt gedwongen zich meer naar buiten te richten. Dat vraagt op termijn ook om andere ambtenaren. En om raadsleden die écht in contact zijn met de burgers. Niet om clubbelangen te dienen maar met het oog op het algemeen belang.

Ook in onze gemeente pakken burgers steeds vaker hun kans om besluiten over hun eigen omgeving te beïnvloeden. Voorbeelden?
In Ulestraten als het om de verkeerssituatie gaat en over de gymzaal.
De burgers rond de Vliegveldweg toen ze kennis kregen van de snelfietsroute: terug naar de tekentafel met dat tracé.
De gebruikers van sportcomplex Heiveld die samenwerking zoeken om zo hun energie- en andere kosten te drukken.
De omwonenden van het Watervalderbeekdal in Meerssen toen daar kant-en-klare plannen voor een belevingswei werden gepresenteerd: was hun iets gevraagd?
Een groep Meerssenaren die samen een moestuin willen beginnen, onder andere om de klanten van de Ruggesteun van verse groenten te voorzien.

Al met al gaat er de komende jaren veel veranderen. En het is zaak dat we als politieke partijen enerzijds ruimte geven aan initiatieven van burgers en tegelijkertijd duidelijke keuzes maken als het gaat om wat goed is voor ons allemaal. KIJK!!! meent dat dat alleen kan als we oog hebben voor elkaar en van elkaar weten waar we het over eens zijn.

Reacties zijn gesloten.