In een notendop (3)

Destilleerderij

De eerste raadsvergadering na de zomervakantie was op 28 september jl.. We gingen akkoord met het plan voor een destilleerderij in carréhoeve de Moorveldshof aan de Schone Steynweg. Voorwaarde vinden we een positief advies van de brandweer. Hoewel het hier om een mooi initiatief gaat, moet het risico op brand worden voorkomen. Wethouder Houben nam onze voorwaarde over.

Winkelen

Ook op de agenda stond op 28 september de inzet van Streetwise, een bureau met verstand van het profileren van winkelcentra en het verleiden van ondernemers zich er te vestigen. Het leverde een pittig debat op. KIJK!!! is van mening dat het goed is als een bureau van buiten eens werkt aan de situatie rond leegstaande panden en het ontbreken van voorzieningen in de dorpen. Wel denken we dat dat een lastige opgave is in een gemeente die geen idee heeft waar het met de verschillende dorpen naartoe moet. Ja, ze moeten blijven bestaan maar de vraag is nog wel: Hoe dan? Ondanks al ons aandringen zijn er nog steeds geen dorpsontwikkelingplannen waarin de wensen en behoeften van de inwoners voor de komende vijf tot tien jaar zijn vastgelegd. We kregen de toezegging dat het college Streetwise ook contact laat zoeken met de inwoners van de dorpen.

Accommodatiebeleid

Triest is dat de plannen voor accommodatiebeleid die wethouder Cortenraede in de raad wilde brengen uiteindelijk bij het college zijn blijven steken. KIJK!!! had graag gezien dat we tijdens de vergadering van 28 september een motie hadden kunnen bespreken waarin wij samen met BRUG-M en CDA aandrongen op bekendmaking van de reden waarom. En alsnog inzage te krijgen in die plannen om er als raad (op 25 oktober!) over te kunnen debatteren. De coalitie voelde daar echter niets voor. Focus, PGM en VVD vonden dat ze onvoldoende tijd hadden gehad om zich op het debat over de motie voor te bereiden. Tennisclub Bunde voelt zich voor de zoveelste keer door de gemeente in de kou gezet. Doordat het college geen openheid van zaken geeft, is het voor de raad niet mogelijk zich een oordeel te vormen over hoe terecht dat is. KIJK!!! stelt maar weer eens vast dat het dossier Accommodatiebeleid niet in goede handen is zo gauw Focus en PGM in de buurt zijn.

Stolpersteine

Wethouder Van Rijswijk heeft een motie van KIJK!!! en BRUG-M om in te haken op het voorstel van de provincie Limburg om te gaan praten met gemeenten waar nog geen Stolpersteine liggen overgenomen. Het kostte de nodige moeite om de coalitiepartijen zo ver te krijgen dat ze ook hun stem aan Van Rijswijk gaven. Stolpersteine zijn kleine stenen die de Duitse kunstenaar Hans Demnig in de stoep voor huizen waaruit in WOII Joodse mensen zijn weggevoerd, inmetselt. Op die stenen staan hun namen. De kosten zijn voor rekening van de provincie, de gemeente en enkele particulieren. De stenen liggen al in talloze dorpen en steden in o.a. Nederland en Duitsland.

Reacties zijn gesloten.