Informatiebijeenkomst over MAA

Op donderdag 7 februari organiseert Omwonenden MAA een informatiebijeenkomst in de Auw Kerk in Bunde. De bijeenkomst begint om 19.30 uur. Deskundigen laten dan hun licht schijnen over de mogelijke schadelijke gevolgen van de ambities en ontwikkeling van MAA voor de gezondheid van de omwonenden en de regionale economie. Nergens in Nederland ligt een luchthaven zo tussen de bebouwing als hier, in Zuid-Limburg. Daarbij liggen er belangrijke natuurgebieden en het nationaal landschap tegenaan.

KIJK!!! heeft ook altijd kritische kanttekeningen gezet bij de ambities van de luchthaven en de ontwikkeling van de bedrijventerreinen daaromheen. Onder andere de acties van Omwonenden MAA en het besluit van de gemeenteraad van Meerssen de geluidsoverlast van MAA te gaan meten hebben zeker bijgedragen aan het besluit van de provincie Limburg – eigenaar van het vliegveld – de ambities en ontwikkeling van de luchthaven te heroverwegen. De verwachting is dat Omwonenden MAA daar nauw bij betrokken zullen worden. KIJK!!! is daar blij mee. De informatieavond in Beek, afgelopen donderdagavond en ook georganiseerd door Omwonenden MAA, werd door ongeveer 400 burgers uit Beek en omgeving bijgewoond. Aan het einde van de avond nam Frank Wormer – een van de organisatoren, omwonende en inwoner van Meerssen – alvast een voorschot op de herbezinning. Hij schetste namens Omwonenden MAA een beeld van toekomstig gebruik van het terrein van de luchthaven dat een enthousiast onthaal kreeg. In dat beeld blijft nog wel ruimte voor een luchthaven. Met name gericht op bereikbaarheid en economie van de regio en niet op het opvangen van vluchten waar Schiphol geen raad mee weet of waar goedkope maatschappijen als Corendon op af komen omdat ze er financieel in de watten worden gelegd.

Reacties zijn gesloten.