Integraal verkeersplan voor Ulestraten

Ulestraten heeft een probleem met de verkeersveiligheid. Dat is duidelijk. Een combinatie van te smalle wegen, te zwaar verkeer, te veel sluipverkeer en te hoge snelheden veroorzaken dat probleem. Aan de St. Catharinastraat is er de laatste jaren ook schade aan huizen ontstaan. De bewoners wijten die vooral ook aan de constructie van de weg.
We hebben al meer dan een jaar intensief contact met de bewoners van de St. Catharinastraat en sinds kort ook met die van de Burgemeester Visschersstraat. Over de genoemde schade aan de huizen zijn de bewoners van de St. Catharinastraat en de gemeente sinds een maand of acht met elkaar in gesprek maar dat heeft nog niet tot concrete resultaten geleid.
Ook de fracties Focus en BRUG-M houden zich met de problematiek in Ulestraten bezig. Inmiddels zoeken KIJK!!! en die fracties elkaar op om gezamenlijk de voltallige raad en het college te bewegen om Ulestraten verkeersveiliger te maken. KIJK!!! meent dat daarvoor alleen ingrijpende maatregelen voor een oplossing kunnen zorgen. Eén integraal verkeersplan voor Ulestraten zou het beste zijn.
We hebben samen met Focus de bewoners van St. Catharinastraat en Burgemeester Visschersstraat geadviseerd tijdens de Raadsadviesvergadering van donderdag 18 februari te komen inspreken opdat het probleem nogmaals stevig op het netvlies van de hele raad en het college komt te staan. Wethouder Houben is inmiddels ook overtuigd van de noodzaak dat er iets moet gebeuren. KIJK!!! wil dat de bewoners van Ulestraten nauw bij de uitwerking van een oplossing betrokken worden.
Wat betreft de schade aan de huizen in de St. Catharinastraat is het noodzakelijk dat de gemeente en de bewoners met elkaar in gesprek blijven en dat rechtszaken zo veel mogelijk vermeden worden. Meent KIJK!!!

Reacties zijn gesloten.