Jeugdbeleid en duidelijkheid

Woensdag 11 mei heeft het college zijn nieuwe jeugdbeleid aan de raad gepresenteerd. Nog meer dan voorheen is de gemeente verantwoordelijk voor alles wat met jeugdzorg te maken heeft. De bedoeling is dat die jeugdzorg maatwerk wordt. En vooral preventief, dat wil zeggen dat het erop gericht is problemen voor te zijn. Nou gaat het over het algemeen met de meeste jongeren gewoon goed, maar sommige hebben de neiging zich nadrukkelijker te manifesteren in hun ontwikkeling naar volwassene. Als het dan gaat om jongeren in de openbare ruimte dan is overlast voor de omgeving wel eens niet ver weg.

De gemeente wil die overlast aanpakken door zich te richten op individuele jongeren, groepen jongeren en op de plekken waar zich problemen voordoen. Soms is een goed gesprek met jongeren en ouders dan de oplossing, maar soms ook niet. Afhankelijk van de ernst en hardnekkigheid van het gedrag zet de gemeente dan medewerkers of instanties in, gespecialiseerd in een bepaald soort van jeugdzorg. Eindstation is contact met de politie: dan volgt een boete, bijvoorbeeld. KIJK!!! is blij met jeugdbeleid dat zich richt op het voorkomen van problemen maar ook met stevig optreden als de overlast te groot wordt. Belangrijk vinden we ook dat de gemeente in gesprek is met groepen jongeren om te kijken hoe we ze een ontmoetingsplek kunnen geven. En de gemeente moet in gesprek blijven met omwonenden van zo’n jongerenontmoetingsplek (JOP). Daarover dienden we verleden jaar een motie in, die de raad overnam.

En wat waren we woensdag 11 mei blij met de inspraak van mevrouw Dupont uit Bunde die een lans brak voor de jongeren en ons ervan overtuigde dat duidelijkheid heel belangrijk is in het contact met jongeren in de openbare ruimte. Samen met andere inwoners van Bunde stapt zij op ze af om het gesprek aan te gaan. Wat kan wel en wat kan niet, daar worden afspraken over gemaakt. KIJK!!! heeft niet de illusie dat met dit nieuwe jeugdbeleid de overlast meteen zal afnemen. Maar, we moeten het een faire kans geven. Er is goed over nagedacht, de voorbereiding was goed en alle specialisten werken goed samen.

In ons verkiezingsprogramma schreven we:
Jongeren verkennen graag hun grenzen. Soms leidt dat tot overlast. Conflicten moeten we niet op laten lopen. Wat meer tolerantie is nodig. Beter is het de problemen van jongeren te signaleren en daar meteen werk van te maken. Liefst samen met de ouders. Om jongeren hun eigen plek te laten ontdekken en ze die ook te gunnen. Vaak is dat voldoende om de rust op straat terug te brengen.
Weer een van onze speerpunten voor de periode 2014-2018 dat vorm krijgt.

2 comments

 1. Ton Scheepers schreef:

  Met veel interesse heb ik het stuk over het jeugdbeleid gelezen. Ook ik ben van mening dat inwoners van onze gemeente samen met de z.g. hangjongeren in overleg moeten. Alleen zo kan voldoende draagvlak gecreëerd worden.
  Zelf heb ik afgelopen woensdag een lang gesprek gehad met deze jongeren op het Kerkplein in Meerssen. Volgens deze hangjongeren worden zij op dit moment niet of te weinig gehoord. Ik heb deze jongeren dan ook uitgenodigd om samen met de buurtnetwerken van Meerssen Centrum én Meerssen West aan tafel te gaan zitten. Misschien dat wij samen iets voor deze jongeren kunnen betekenen, het is in ieders belang.

  • Paul Jansen schreef:

   Beste Ton,

   Prima initiatief, Ton! Maar zo kennen we je: altijd actief met jeugd en ontmoeting van burgers in het algemeen.