KIJK!!! en het lijsttrekkersdebat

KIJK!!! wil best meedoen met een lijsttrekkersdebat voor RTME-televisie maar wil daar RTME niet voor betalen. En dat was wel een eis van RTME. KIJK!!! stelt zich op het standpunt dat als RTME een lijsttrekkersdebat belangrijk vindt dat het dan aan RTME is om uit te maken of dat belangrijk genoeg is er geld voor uit te trekken. Klaarblijkelijk wil RTME nieuws maken. Betalen wil KIJK!!! alleen voor reclame die we zelf inkopen en die onze boodschap uitdraagt. Daarbij, KIJK!!! meent dat deelname aan een lijsttrekkersdebat niet per definitie bijdraagt aan meer duidelijkheid voor de burger. Verder meent KIJK!!! dat een lijsttrekkersdebat onder leiding zou moeten staan van een onafhankelijke en professionele gespreksleider. En dat de thema’s waarover gesproken wordt vooraf duidelijk zouden moeten zijn. Daar is door RTME op geen enkel moment enige mededeling over gedaan dan wel overleg over geweest. Wat KIJK!!! betreft is overigens een radiodebat – goedkoper! – ook prima. De meerwaarde voor de burgers van televisie-uitzendingen door RTME is ons nog niet gebleken, tenzij het om raadsvergaderingen met een zekere lading gaat. De vraag is overigens of een lijsttrekkersdebat zou opleveren wat de burgers ervan verwachten. Duidelijkheid over de overeenkomsten en verschillen tussen partijen? RTME zond onlangs zes minidebatjes tussen lijsttrekkers uit en die stonden het – Paul Jansen van KIJK!!! overigens uitgezonderd – hartelijk met elkaar eens te zijn. KIJK!!! heeft in het presidium gesuggereerd dat er wellicht een taak is voor de gemeente een lijsttrekkersdebat te financieren. Het kon daarvoor geen meerderheid vinden. En dan gelden de regels van de democratie. KIJK!!! meent dat het jammer is dat een lijsttrekkersdebat niet doorgaat. Maar of de burgers er zo veel aan missen? Dat deze kwestie nu aandacht in de media krijgt …….ouderwets gedoe! Wat ons betreft blijft de inhoud leidend in het politieke debat.

Reacties zijn gesloten.