KIJK!!! tijdens de begrotingsvergadering

“Voorzitter, beste collega’s, aanwezige pers, publiek en kijkers thuis, fractie KIJK!!! staat hier vandaag, bij deze eerste algemene beschouwingen sinds de verkiezingen van afgelopen maart, met een positief gevoel.
In de vorige raadsperiode is veel gebeurd. En daar is uiteindelijk ingezet op een koers waarmee het bestuur en de organisatie in rustig vaarwater zijn gekomen. Voorzitter, uitdagingen zijn er voldoende en deze kunnen o.i. het beste geadresseerd worden in een stabiele omgeving.
Ook de financiële situatie van de gemeente is voor de komende jaren op orde. Stijgende inkomsten en zorgvuldige omgang met financiële middelen, zorgen voor ruime overschotten. Zelfs de toezichthouder heeft een, voor haar doen, positief beeld afgegeven voor de zelfstandige gemeente Meerssen.”

Lees hier de rest van bijdrage van KIJK!!! tijdens de eerste begrotingsvergadering op 7 november 2022.

Reacties zijn gesloten.