KIJK!!! Verkiezingsprogramma 2022-2026 op hoofdlijnen

Vandaag lanceert KIJK!!! haar verkiezingsprogramma. In dit programma licht KIJK!!! haar speerpunten toe. De slogan voor de campagne is ‘Progressief, Sociaal, Groen’.

KIJK!!! Laat niemand door het ijs zakken. Er zijn belangrijke stappen te zetten om het vangnet voor mensen te vergroten juist omdat de trend is dat de ongelijkheid toeneemt en kosten voor mensen flink stijgen. We willen, in navolging van D66, PvdA en Groenlinks die onze basis vormen, meer doen om ongelijkheid aan te pakken. Zoals door te onderzoeken of we met een ruimere definitie van armoede (120 % in plaats van 110 % van het bijstandsniveau) meer mensen kunnen bereiken die hulp nodig hebben, waaronder werkenden en ouderen die moeilijk rond kunnen komen.

Daarnaast wil KIJK!!! dat de gemeente veel meer ambitie toont als het aankomt op vergroening en verduurzaming. Dat betekent meer bomen en natuurlijk groen, ook tegen wateroverlast, meer ondersteuning voor burgers om de verduurzamen en meer actie van de gemeente, bijvoorbeeld actiever aan de slag met circulaire economie in haar aanbestedingen.

We staan voor progressief. We willen meer leren van andere overheden en vaker werken aan een gezamenlijke oplossingen waarbij beleidsterreinen elkaar raken. Bijvoorbeeld bij wateroverlast. Het aanpakken van die overlast vraagt om een groene en duurzame toekomstvisie voor Zuid-Limburg, en om actie op korte termijn. Op de hellingen rondom de kernen in Meerssen moet meer grasland komen met meer waterremmende landschapselementen zoals houtwallen en graften.

Burgerparticipatie staat bij ons hoog op de agenda. We willen een burgerraadpleging bij belangrijke beslissingen en een duidelijk diversiteitsbeleid bij de gemeente, onder andere extra inspanningen om jongeren te betrekken bij de besluitvorming.

We willen investeren in een attractieve  en veilige samenleving en het versterken van het verenigings- en gemeenschapsleven (sport, cultuur, ontmoeting). Bijvoorbeeld: we willen investeren in meer fiets- en wandelpaden en meer 30km-zones inrichten binnen de kernen voor de auto’s. Toekomstbestendige en verbindende initiatieven van burgers en ondernemers kunnen op onze steun blijven rekenen om samen de doelstellingen van de Gemeente te realiseren.

Een ander hoofdthema is het creëren van meer betaalbare woningen en alternatieve woonvormen in de kernen. Naast versnelling van bestaande plannen willen we dat de gemeente meer doet om burgers en ondernemers te ondersteunen in initiatieven.

KIJK!!! heeft in de afgelopen jaren steeds bestuursverantwoordelijkheid genomen, onder andere met de wethouders Gerard IJff en Peter Hovens, die beiden aan de PvdA verbonden zijn, net als KIJK!!!. We horen van inwoners dat de gemeente inmiddels in rustiger vaarwater terecht is gekomen en goede resultaten boekt. Vanuit die rust en betrouwbaarheid gaan we in de komende jaren meer kunnen betekenen voor alle inwoners.

Tot slot, veel inwoners willen een socialer en groener Meerssen. Wij werken graag met u samen om dat te bereiken. Wij verenigen de politieke waarden van PvdA, GroenLinks en D66. Alleen samen kunnen we de puzzel van de toekomst van Meerssen leggen. Daarom heeft KIJK!!! gekozen voor het puzzelstukje als centraal element van haar campagne.

Reacties zijn gesloten.